Erityisluokanopettaja - Lahden kaupunki

Haemme Jalkarannan peruskouluun osaava ERITYISLUOKANOPETTAJAA. Tehtävä täytetään määräaikaisena lukuvuodeksi 2021 - 2022 eli 1.8.2021 - 31.7.2022. Kelpoisuusvaatimuksena on erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Jalkarannan koulu toimii Jalkarannan monitoimitalo Jalossa, jossa koulun lisäksi toimii päiväkoti, alle kouluikäisten kerho ja kirjasto. Jalkarannan monitoimitalo valmistui vuonna 2015 ja sijaitsee upeiden liikuntamaastojen välittömässä läheisyydessä. Meillä on monimuotoiset ja toimivat fyysiset puitteet opetuksen järjestämiseen.

Koulussamme opiskelee 1 - 6 luokkien oppilaita sekä yleisopetuksessa että luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Oppilaita on 310, opettajia 20 ja avustajia 5. Toteutamme yleisopetuksen ja erityisopetuksen välillä muun muassa joustavia opetusjärjestelyjä. Meille tärkeitä koulumme toimintaa ja valintoja ohjaavia arvoja ovat turvallisuus, kyky toimia yhdessä toisten kanssa, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä luonnonläheisyys ja ympäristön arvostaminen.

Toivomme sinulta innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta sekä vahvaa näkemystä opetussuunnitelman toteuttamisesta. Hyvät yhteistyötaidot ja halu toimia tiimissä katsotaan eduksi. Arvostamme tieto- ja viestintätekniikanosaamista sekä kokemusta vaativan erityisen toteuttamisesta. Tehtävä sijoittuu kaupunkitasoiseen vaativan erityisen tuen opetuksen luokkaan. Eduksi katsotaan kokemus kehitysvammaisten oppilaiden opetuksesta, autismin kirjon opetuksen tuntemus sekä korvaavien kommunikaatiomenetelmien hallinta.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Määräaikaisesti lukuvuodeksi 2021 - 2022 tehtävä voidaan täyttää hakijalla, joka ei täytä viran kelpoisuusehtoja. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Noudatamme 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 26.7.2021 klo 9.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1000.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/jalkarannan-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

vs. rehtori Arto Veijola
puh. 044 716 1058
arto.veijola@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Jalkarannan peruskoulu

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Sarvikuja 1, 15950 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat