test
Erityisluokanopettaja - Lahden kaupunki

Oletko aina halunnut kuulua lämminhenkiseen ja moninaisuutta arvostavaan kouluyhteisöön? Haluatko kehittää omaa työtäsi ja edistää vastuullisesti koulun yhteisiä asioita? Haluatko kohdata toisen ihmisen arvostavasti ja nähdä jokaisen vahvuudet?

Jos vastasit kyllä, tule ekaluokan ERITYISLUOKANOPETTAJAKSI Möysän kouluun Lahteen ajalle 10.1.2022 - 30.6.2022.

Möysän peruskoulu on noin 390 oppilaan alakoulu Lahden keskustan tuntumassa kauniin Joutjärven rannalla. Koulussa opiskellaan vuosiluokilla 1 - 5. Möysässä me toimimme yhdessä ja autamme ja arvostamme toisiamme.

Möysässä pidämme tärkeänä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja vastuiden jakamista. Edellytämme jokaiselta opettajalta hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä rohkeutta toimia haasteellisissakin tilanteissa. Mielestämme toisen ihmisen kunnioittava kohtaaminen on opettajan työn keskiössä.

Yhteistyötaidot ja tiimityöosaaminen kuuluvat taitavan opettajan ominaisuuksiin. Koulussamme on toimiva tiimirakenne ja edellytämme, että työskentelet vastuullisesti koulumme tiimeissä ja toimit aktiivisena työyhteisömme jäsenenä. Möysässä arvostamme kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä rohkeutta toimia haasteellisissakin tilanteissa.

Erityisluokanopettajan tehtävässä opetat ekaluokan erityisen tuen ryhmää ja rakennat oppimisen tukea laaja-alaisesti ajatellen, joustavin ryhmittelyin ja tiiviissä yhteistyössä luokka-astetiimin luokanopettajien ja koulunkäynninohjaajien kanssa. Työssäsi tarvitset jämäkkyyttä ja kykyä luoda lapsille strukturoitu kouluarki ja turvalliset rajat. Sinun täytyy tuntea hyvin myös oppimisen tuen järjestämisen käytänteet ja hallita nepsy-asiat. Hyvän yhteistyön rakentaminen sekä huoltajien että verkostojen kanssa on tehtävässä välttämätöntä.

Möysässä toimitaan monikielisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä, ja tehtävään kuuluu myös suomen kielen opetusta monikielisille lapsille.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 9.12.2021 klo 9.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 24 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1000.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/moysan-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Kaisa Tukia, p. 050 398 5082

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Möysän peruskoulu

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Hiljankuja 6, 15150 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat