Skip to main content
test
Erityisluokanopettaja - Lahden kaupunki

Haemme Kivimaan koulun osaajiemme joukkoon ERITYISLUOKANOPETTAJAN VUOROTTELUVAPAAN SIJAISTA ajalle 1.8.2022 - 31.12.2022.

Toivomme hakijoilta innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta, joka mahdollistaa oppilaiden osallisuuden sekä toiminnalliset työtavat. Hakijoille eduksi katsotaan kokemus yhteisopettajuudesta ja kiinnostus tiimioppimisen kehittämiseen.

Kivimaan peruskoulu on 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskoulu Lahden pohjoisella alueella. Koulumme tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön sekä yleisopetuksessa että erityisen tuen pienryhmissä opiskeleville oppilaille. Koulussamme työskentelee noin 850 oppilasta ja noin 80 opetus- ja kasvatustyön osaajaa. Koulumme vision mukaisesti Kivimaalla opitaan ja kasvetaan rohkeasti kokeillen, yhdessä innostuen ja työtä arvostaen. Tätä visiota toteutamme uudessa monitoimitalo Aarteessa.

Vuorotteluvapaan sijaisen pitää olla työttömänä työnhakijana TE-toimistossa ennen vuorotteluvapaan alkamista ja täyttää joku seuraavista vuorotteluvapaan ehdoista:
- on ollut työtön vähintään 90 päivää edeltävän 14 kuukauden aikana
- alle 30-vuotias henkilö, jonka tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi
- alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias työnhakija

Kelpoisuusvaatimuksena on erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Erityisluokanopettajan tehtävien hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja ja kykyä työskennellä sekä tiimeissä että itsenäisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Vuorotteluvapaan sijaisuudessa noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 24.5.2022 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 24 koulussa. Oppilaita on yli 10500, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/kivimaan-koulu/
https://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Tuula Herkepeus, p. 050 518 0133
Apulaisrehtori Kirsi Ontronen, p. 050 398 5077

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Kivimaan peruskoulu

Lahti on tehty kestäväksi Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä. Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan. Tervetuloa Lahden kaupungille 3 700 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Lahdenkatu 62, 15210 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat