Skip to main content
test
Erityisluokanopettaja - Kuusamon kaupunki

Kuusamon kaupunki hakee erityisluokanopettajaa Rukan yhtenäiseen peruskouluun ajalle 1.8.2024-31.7.2025

Tilaa hengittää - Sua kutsuu Kuusamo

Ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii aktiivinen ja jatkuvasti kehittyvä monipuolisten palveluiden Koillis-Suomen talousalueen elinvoimainen kaupunkikeskus. Meille tärkeitä arvoja ovat hyvinvointia tukeva arjen sujuvuus ja turvallisuus, yhteisöllisyys, osaamisen jatkuva kehittäminen ja vastuulliset valinnat.

Haemme ERITYISLUOKANOPETTAJAA.

Haemme erityisluokanopettajaa Rukan yhtenäiseen peruskouluun ajalle 1.8.2024-31.7.2025. Tehtävässä toimitaan pääasiassa alakouluikäisten oppilaiden joustavassa pienryhmässä erityisluokanopettajana tehden yhteistyötä koulunkäynninohjaajien ja luokanopettajien kanssa.

Edellytämme tehtävään valittavalta opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen erityisluokanopettajan kelpoisuus. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan OVTES:n mukaista koeaikaa.

Arvostamme positiivisen pedagogiikan taitoja, hyviä yhteistyötaitoja sekä halua työn kehittämiseen työyhteisön kanssa.

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain nro 557505. Sähköisen hakemuksen liitteeksi tulee skannata kelpoisuuden osoittavat todistukset. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteella Kuusamon kaupunki, sivistystoimisto, PL 9, 93601 KUUSAMO. Alkuperäiset kelpoisuustodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Kuusamon kaupunki tarjoaa työntekijöilleen henkilökuntaetuna paikkakunnan liikunta- ja kulttuuripalveluja. Kehitämme henkilöstön osaamista ja käytössä on liukuva työaika sekä mahdollisuus etätyöhön tehtävänkuvan niin salliessa.

Lisätietoja

http://www.kuusamo.fi
http://maanpinnalla.fi/alueet/kuusamo/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rukan yhtenäisen peruskoulun rehtori Kati Savolainen, p.040 860 8684, sähköposti: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Kasvatus- ja sivistystoimi, Koulutuspalvelut, Rukan yhtenäinen peruskoulu, Rukan koulu

Luontokaupunki Kuusamo on rajoja ylittävä, omatoimisten ja yritteliäiden ihmisten vieraanvarainen alueensa keskus. Innostus ja rohkeus ovat yhteistyön perustana - täällä asiat tehdään vähän eri tavalla. Hyvä elämä kukoistaa kansainvälisessä ja luovassa ympäristössä. Kuusamon menestyminen perustuu toimiviin palveluihin, ympärivuotiseen matkailuun, puhtaan luonnon ja sen raaka-aineiden kestävään käyttöön. Kuusamon kaupunki työllistää n. 680 työntekijää.


Osoite: Rukankouluntie 30, 93830 Rukatunturi
Kuusamon kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat