Erityisluokanopettaja, Kantokasken koulu - Espoon kaupunki

Erityisluokanopettajan tehtävä 5-6 vuosiluokan sope-luokassa (sopeutumisen ja tunne-elämän vaikeudet) toisen opettajan työparina. Tehtävä voi mahdollisesti jatkua lukuvuoden loppuun (kesäkuu) saakka.

Koulun nimi ja osoite: Kantokasken koulu, Kantokaskenpolku, 02340 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään
-kokemusta opetustyöstä
-kärsivällisyyttä, jämäkkyyttä ja kykyä toimia haastavissa tilanteissa
-yhteistyötaitoja työparina toimimisessa

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Kantokasken alakoulussa työskentelee 370 oppilasta, 28 opettajaa ja 8 koulunkäyntiavustajaa. Koulussa on myös 6 erityisluokkaa (EVY, EDY ja SOPE).

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

http://www.espoo.fi/kantokaskenkoulu

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Arja Pyykkö

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Kantokasken koulu
Osoite: Kantokaskenpolku, 02340 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.