Erityisluokanopettaja, määräaikainen - Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki ilmoittaa haettavaksi erityisluokanopettajan määräaikaisen viran 35655 ajalle 10.8.2020 - 5.6.2021. Erityisluokanopettaja toimii Pirkkalan koulun pienryhmässä.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Määräaikaisessa virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa 17.4.2020 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti kuntarekry.fi -palvelun kautta (hakusana Harjavalta). Vaihtoehtoisesti hakemukset voi toimittaa myös postitse osoitteella Harjavallan kaupunki, sivistyspalvelut, Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta.

24.3.2020

Päivi Lahtinen
rehtori

Lisätietoja

http://www.harjavalta.fi

Tutustu työnantajaan

Rehtori Päivi Lahtinen, p. 044 432 5293, sähköposti: paivi.lahtinen@harjavalta.fi

Harjavallan kaupunki, Sivistyspalvelut
Osoite: Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta

Harjavalta on vireä noin 7 000 asukkaan teollisuuskaupunki.