Erityisluokanopettaja, Maikkulan koulu - Oulun kaupunki

Erityisluokanopettaja, Maikkulan koulu - Oulun kaupunki

Haettavana on PERUSOPETUKSEN ERITYISLUOKANOPETTAJAN määräaikainen virkasuhteinen tehtävä Maikkulan koulussa lukuvuonna 2019 - 2020. Tehtävinä ovat pienryhmien opetus sekä opetuksen organisointi, tehtävä kohdentuu alueellisiin pienryhmiin 7-9.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Eduksi luetaan valmius opettaa matematiikkaa erityisryhmälle koulun tavoiteryhmityksen mukaisesti.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/5793/2019 sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Haettaessa useampia virkoja on jokaiseen virkaan toimitettava oma hakemus. Hakemukset on toimitettava 27.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/maikkulan-koulu

Lisätietoja antavat rehtori Mauno Hiltunen, p. 044 703 9353 sekä Leena Vaaraniemi, p. 044 703 9343. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Perusopetuspalvelut, Maikkulan koulu (1-9)
Osoite: Jatulikivenkatu 3, 90240 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.
Oulun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan