Erityisluokanopettaja, opetuksessa jossa oppilailla on oman käyttäytymisen ohjaamisen vaikeus, tuntiopettajuus - Espoon kaupunki

Erityisluokanopettaja, opetuksessa jossa oppilailla on oman käyttäytymisen ohjaamisen vaikeus, tuntiopettajuus - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Haemme erityisluokanopettajaa hoitamaan erityisluokanopettajan tuntiopettajan määräaikaista tehtävää Vanttilan koulussa. Tehtävä sijoittuu 2. luokalle. Vanttilan koulu on vuonna 2009 toimintansa aloittanut yhtenäinen peruskoulu Espoon Vanttilassa. Oppilaita koulussa on lukuvuoden 2018 - 2019 lopussa lähes 600 (esiopetus+perusopetus). Vanttilan koulua pyritään kehittämään vastaamaan ajan haasteita. Tavoitteenamme on rakentaa Vanttilan koulusta yhteisöllisesti toimiva ja oppilaita osallistava yhtenäiskoulu.Yhteistyö on tapamme tehdä työtämme ja tiimityöskentely on keskeinen osa toimintakulttuuriamme.Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kykyä toimia haastavan opetusryhmän kanssa vaativissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa, hyvää paineensietokykyä sekä hyviä työpari- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi edellytämme valittavalta kykyä toimia yhtenäisen peruskoulun monimuotoisessa työympäristössä ammatillisesti ja hyvää työilmapiiriä vaalien yhdessä koko työyhteisön kanssa.
Arvostamme halua ja kykyä oman työn ja kouluyhteisön kehittämiseen, koulutasoiseen tiimityöskentelyyn ja osallistumista koulun Tee3-kasvatusohjelmaan (elämänhallintataitojen ohjelma, jossa harjoitetaan oppilaiden sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja ja eettistä ajattelua) omalle opetusryhmälle elämänhallintataitotunteja pitäen sekä kasvattaen heitä löytämään omia vahvuuksiaan.

  • Vanttilan koulu
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • esp-3-958-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 20.5.2019 - 22.5.2019 15:45
  • ErityisopetusOpetus- ja kulttuurialaEspooUusimaa

Rehtori Olli Poutiainen 046 877 3429 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vanttilan koulu
Osoite: Nissintie 2, 02780 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan