Skip to main content
test
Erityisluokanopettaja, Rajakylän koulu - Oulun kaupunki

Perusopetuksen erityisluokanopettajan vakinainen virka Rajakylän koulussa

Haettavana on PERUSOPETUKSEN ERITYISLUOKANOPETTAJAN virka Rajakylän koulussa.

Rajakylän koulu on reilun 600 oppilaan yhtenäiskoulu Pohjois-Oulussa. Koulumme toimintakulttuuri on yhteisöllinen ja painopistealueena on niin työyhteisön kuin oppilaidenkin hyvinvointi. Koulumme toiminnassa näkyy vahvasti kansainvälisyys ja STEAM-pedagogiikka. Olemme aktiivisia opetuksen kehittäjiä, ja toimimme monipuolisissa yhteistyöverkostoissa.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, kiinnostusta yhteisopettajuuteen ja halua tuoda oma osaaminen koko kouluyhteisön käyttöön. Koulussamme toimii viisi alueellista erityisryhmää, kolme alakoulussa ja kaksi yläkoulussa. Valittava erityisluokanopettaja tulee aluksi toimimaan alakoulun ryhmässä. Koulumme painopisteiden mukaisesti arvostamme hyvinvointiosaamista sekä kiinnostusta STEAM-pedagogiikkaan.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/1080/2024 sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Haettaessa useampia virkoja on jokaiseen virkaan toimitettava oma hakemus. Hakemus on toimitettava 26.2.2024 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/rajakylan-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa rehtori Anne Kumpula, p. 044 703 9268 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Perusopetuspalvelut, Rajakylän koulu (1-9)

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 7000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Ruiskukkatie 4-6, 90580 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat