Erityisluokanopettaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Erityisluokanopettaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Erityisluokanopettajan virka 804709 Luolavuoren koulussa 1.8.2019 lukien.

Hakijalta toivotaan kokemusta ja osaamista haastavan erityisen tuen oppilaista, toiminta-alueittain järjestettävästä opetuksesta ja tiimityöskentelystä sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.
Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja
rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://blog.edu.turku.fi/luolavuori/

Rehtori Anne Perjopuro
p. 040 675 6478
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus, Luolavuoren koulu
Osoite: Luolavuorentie 36, Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan