Erityisluokanopettaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Erityisluokanopettaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Erityisluokanopettajan virka 804378 Hannunniitun koulussa 1.8.2019 lukien.

Hakijalta toivotaan kokemusta kielellisten erityisvaikeuksien tukemisesta sekä viittomakielen ja viitotun puheen käytöstä opettamisessa.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.
Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja
rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://blog.edu.turku.fi/hannunniittu/

Rehtori Timo Lehtinen
p. 0400 944245
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus, Hannunniitun koulu
Osoite: Virmuntie 3, 20540 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan