Erityisluokanopettaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Erityisluokanopettajan virka 804307 Katariinan koulussa 1.8.2021 lukien

Tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät keskitetyn palvelun koulussa, jossa tarjotaan palveluita oppilaille, joilla erityisen tuen tarve johtuu ensisijassa kielellisistä, motorisista ja laaja-alaisista oppimisen haasteista.
Haemme joukkoomme pedagogisesta kehittämisestä kiinnostunutta tiimityön hallitsevaa erityisluokanopettajaa tai luokanopettajaa. Koulussamme on vahva pedagogisen kokonaiskuntoutumisen toimintakulttuuri, jossa joustavat opetusjärjestelyt ovat luonteva osa päivittäistä arkeamme. Oppilaiden apuna työssämme toimivat koulunkäynninohjaajat ja tarvittaessa muut ammattilaiset.
Tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta ja taitoa erityisen tuen oppilaiden opettamisesta. Toivomme opettajalta hyvää musiikin opettamisen taitoa. Lisäksi toivomme monikulttuurista opettajakokemusta koko perusasteelta ja vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta. Onnistumista joukossamme tukevat innostunut asenne, vahvat vuorovaikutustaidot sekä tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen osaaminen.


Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.
Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja
rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://blog.edu.turku.fi/katariina/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Jorma Kauppila
p. 050 432 3607
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Lisätietoja

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus, Katariinan koulu

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Kirkkotie 31, 20540 Turku

Sinulle suositellut työpaikat