Erityisluokanopettaja, Urpolan koulu - Mikkelin kaupunki

Haettavana on erityisluokanopettajan perhevapaan sijaisuus ajaksi 26.10.2020-22.12.2020 Urpolan koulun sairaalaopetuksessa 1- 6 luokkatasoilla.

Työhön kuuluu luokkamuotoisen erityisopetuksen lisäksi konsultaatiotyötä muihin kouluihin. Erityisluokanopettaja tukee nivelvaiheissa oppilaiden koulujen henkilökuntaa ja toimii yhteistyössä huoltajien, Mikkelin alueen koulujen, erikoissairaanhoidon palvelunjärjestäjien, hallintoviranomaisten, lastensuojelun ja muiden toimijoiden kanssa.

Työskentelyssä tarvitaan vahvaa tietämystä erityisopetuksesta, taitoa toimia erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa haastavissakin tilanteissa sekä uskallusta ohjata lasten kanssa toimivia aikuisia toimimaan erilaisissa tilanteissa. Työ edellyttää joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Valittavalta edellytetään erityisluokanopettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 mukaan. Hakijalta toivotaan osaamista ja kokemusta erityisopetuksen saralla, AVEKKI-/MAPA-työmenetelmän ja PACE-työasenteen tuntemusta ja käyttöä. Kokemus psyykkisesti oireilevien lasten kanssa toimimisesta sekä ohjauksellisen osaamisen koulutus katsotaan eduksi.

Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä Avoimet työpaikat -painikkeen kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkintotodistukset ja kelpoisuuden osoittava todistus.

Lisätietoja

http://www.mikkeli.fi

Tutustu työnantajaan

Rehtori Hanna-Kaisa Pylkkänen
p. 044 794 2703
hanna-kaisa.pylkkanen(at)sivistys.mikkeli.fi
tai
erityisluokanopettaja Terhi Saarelainen
p. 044 794 3070
terhi.saarelainen(at)sivistys.mikkeli.fi

Mikkelin kaupunki, Sivistystoimi, Urpolan koulu
Osoite: Moisiontie 6, 50520 Mikkeli

Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää Etelä-Savon sydämessä, kauniissa Järvi-Suomessa. Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon kattausta: metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat aina olleet täällä hyvän elämän perustana. Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista saavutuksista ja luomme rohkeasti kehittyvän kaupungin tulevaisuutta. Mikkelin kaupungilla työskentelee 2.200 työntekijää, joiden toiminnan ytimessä on kaupungin 55.000 asukkaan palveleminen. Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka. Solmu-palvelu auttaa tarvittaessa mahdollista Mikkelin seudulle muuttajaa yksilöllisesti avaimet käteen -periaatteella. Katso lisää www.eroakiireesta.fi