Skip to main content
test
Erityisluokanopettaja (vakanssinumero 590B) - Pöytyän kunta

VUOROTTELUVAPAAN SIJAISUUS (VAKANSSINUMERO 590B)

Yläneen yhtenäiskoulussa Pöytyällä julistetaan haettavaksi erityisluokanopettajan (vakanssi nro 590B) vuorotteluvapaan sijaisuus. Määräaika joksi ajaksi tehtävä täytetään, tarkentuu haku- ja valintaprosessin edetessä myöhemmin kuitenkin niin, että tehtävään valitun tulisi voida olla valmis aloittamaan tehtävässä joulukuun 2023 aikana. Tehtävään palkattavan opettajan työpanos tullaan pääsääntöisesti osoittamaan Yläneen yhtenäiskoulun perusopetuksen vuosiluokille 7-9.

Tehtävään valittavalta edellytetään monipuolista pedagogista osaamista, erinomaista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hallintaa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja opetukseen sekä edellytyksiä osallistua opetuksen ja opetussuunnitelman kehittämiseen. Lisäksi arvostetaan hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä kehittämisorientoitunutta työskentelyotetta.

Valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaisesti. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Työttömyyden keston on pitänyt olla vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Työttömyyden kestoa ei tarvitse huomioida, jos työnhakija on alle 30-vuotias, jonka tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi, tai työnhakija on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä TE-toimistoon.

Tehtävään valitun tulee toimittaa hyväksyttävä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 304/2003) kuukauden kuluessa valinnan tiedoksisaannista. Työ-/virkasuhteessa noudatetaan KVTES:n ja OVTES:n mukaisia ehtoja sekä asetusta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 sekä perustuslain 125.2 §:n mukaisia yleisiä nimitysperusteita. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tehtävään jätetään perjantaihin 1.12.2023 klo 12.00 mennessä KuntaRekryn sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa http://www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo. Jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä palvelutodistuksista toimitetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä, jolloin samalla esitetään alkuperäiset palvelu- ja opiskelutodistukset. Lisätietoja tehtävästä antaa Yläneen yhtenäiskoulun rehtori Markus Takala (p. 050-590 6733 tai markus.takala@poytya.fi)

Lisätietoja

http://www.poytya.fi
https://www.poytya.fi/opi-ja-kasva/perusopetus/ylaneen-yhtenaiskoulu/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Markus Takala sähköposti: markus.takala@poytya.fi, puhelin 050 5906733

Lisätietoja

Yläneen yhtenäiskoulu

Kolmen taajamakeskuksen Pöytyä on pinta-alaltaan Turkuakin suurempi. Meitä ympäröi pellot ja metsät sekä kauniit järvi- ja jokimaisemat. Meillä on kansallispuisto Kurjenrahka, maauimala, Haukkavuoren maastoliikuntakeskus, pesäpallostadion sekä monen monta muuta harrastusmahdollisuutta. Meitä on täällä reilu 8000 asukasta. Pöytyä panostaa tulevaisuuteen – olemme vireä kunta jatkossakin. Vuonna 2021 Yläneelle valmistui uusi päiväkoti ja Elisenvaaran uusi yhtenäiskoulu ja lukio otettiin käyttöön syksyllä 2022. Elinkeinojen osalta olemme monipuolinen kunta ja meille onkin rekisteröity yli 800 yritystä. Pöytyälle on hyvät kulkuyhteydet ja lyhyt matka niin Turusta kuin Loimaankin suunnalta. Myös asuminen maalaiskunnassamme on edullista ja asuntoja ja tontteja on tarjolla monenlaisiin tarpeisiin. Palveluita on tarjolla jokaisessa taajamassa ja aktiiviset kyläyhdistykset yhdessä kunnan kanssa pitävät seudun vireänä. Työnantajana Pöytyän kunta haluaa olla edelläkävijä. Panostamme työntekijöidemme koulutukseen sekä työhyvinvointiin. Motivoituneet työntekijät ovat kuntamme tärkein polttoaine, sen tiedostamme. Haluamme, että meillä viihdytään ja pienenä organisaationa tunnemme työntekijämme. Mikäli haet työpaikaksesi kuntaa, jolla katse on tulevaisuudessa ja joka mahdollistaa sinun ammatillisen kehittymisesi, tervetuloa meille!


Osoite: Koulutie 14, 21900 Yläne
Pöytyän kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat