Erityisluokanopettaja, Viherlaakson koulu - Espoon kaupunki

Koulun nimi ja osoite: Vihrlaakosn koulu, Kievarinraitti 1 - 3, 02710 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään usean vuoden kokemusta sosiaalisten sopeutumis- ja tunne-elämän haasteiden kanssa opiskelevien oppilaiden opetuksesta ja oppilaiden parissa vastuullisena erityisluokanopettajana toimimisesta kaikkine työtehtävineen. Odotamme kykyä huomioida erilaisia oppijoita heidän haasteissaan, kykyä asettaa rajoja ja samalla osoittaa vahvaa kannustamista ja välittämistä.
Koulussamme toimii useita eri sosiaalisten sopeutumis- ja tunne-elämän haasteiden parissa olevia oppilasryhmiä. Henkilökunnan toiminnassa korostuu vahvasti yhteisöllisyys. Odotamme, että koulumme ilmaisupainotteisuuden mukaan pystyt tuottamaan lisäarvoa yhteisöllisesti tämän yhteisön tarpeisiin.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta työskentelystä yhtenäisessä peruskoulussa

Viherlaakson koulu sijaitsee vehreässä Viherlaaksossa monipuolisessa ympäristössä. Koulu on yhtenäinen peruskoulu ja toimii kahdessa eri rakennuksessa. Toimintakulttuuri on yhteisöllistä, mikä näyttäytyy työpari- ja tiimityön korostamisena. Olemme oppiva yhteisö. Painotamme sisäistä ilmaisutaitoa ja yläkoulussa on kuvataide luokat. Suuntaamme oppilaita aktiivisuuteen ja tulevaisuuden taitojen käyttämiseen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Mikko Leppänen, puh. 050-5723978 ja virka-apulaisrehtori Annukka Lauho puh. 046 - 8773906.

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Viherlaakson koulu
Osoite: Kievarinraitti 1 - 3, 02710 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.