Erityisluokanopettaja, YPR, Mankolan yhtenäiskoulu - Jyväskylän kaupunki

Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia, joista monet ovat jääneet ja vielä useammat haluaisivat jäädä Jyväskylään töihin. Voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa koulujen henkilökunta on maan huippua. Meille erityisen tärkeitä asioita opetustyössä ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Nyt haemme

PERUSOPETUKSEN ERITYISLUOKANOPETTAJAA (YPR)

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.8.2021 alkaen Mankolan yhtenäiskouluun.

Mankolan yhtenäiskoulu sijaitsee Mannilassa Tuomio- ja Palokkajärven kannaksella Jyväskylän kaupungissa. Mankolan koulu on noin 700 oppilaan yhtenäiskoulu (1-9 luokat), jossa työskentelee noin 50 opettajaa, 17 koulunkäynninohjaajaa ja muuta henkilökuntaa. Mankolassa toimivat myös YPR- ryhmät, Emo-luokka sekä Jyväskylän perusopetuksen Luontokoulu. Mankolan koulun tavoitteena on toimia niin, että koulussamme kasvaa itseensä luottavia, hyvinvoivia, monipuoliset opiskelutaidot hallitsevia lapsia ja nuoria, jotka tulevat toimeen muuttuvassa maailmassa erilaisten ihmisten kanssa ja pyrkivät vaikuttamaan yhteiskuntaan.

Haemme erityisluokanopettajaa, jolla on vahva pedagoginen työote, myönteinen ja aktiivinen asenne sekä hyvät tiimityö- ja vuorovaikutustaidot. Toivomme joukkoomme rohkeaa kokeilijaa, joka on kiinnostunut yhtenäiskoulun toimintakulttuurin kehittämisestä sekä vuosityöaikakokeilun haasteista ja mahdollisuuksista.

Kelpoisuusehto on opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Virassa noudatetaan koeaikaa.

Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kuukautta vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.jyvaskyla.fi/opetus

Tutustu työnantajaan

rehtori Pipsa Teerijoki, puh. 050 311 8662
apulaisrehtori Jarmo Lyhty, puh. 050 518 6291
sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Perusopetus
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat