Erityisluokanopettajan määräaikainen tehtävä - Ilmajoen kunta

Erityisluokanopettajan määräaikainen tehtävä - Ilmajoen kunta

Ilmajoen kunnassa on haettavana ajalle 1.10.2019 - 31.7.2020

ERITYISLUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ

Eduksi katsotaan suunnittelukokemus joustavista opetusjärjestelyistä ja opettajien välisestä tiimityöskentelystä, kuten myös toiminnasta huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Valinnassa painottuvat hyvät vuorovaikutustaidot ja kehittämishalukkuus. Alkusijoituspaikkana on Neiron alakoulu, lisäksi tunteja Munakan alakoululla.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan koeaikaa, joka on puolet virkasuhteen kestosta. Valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Ilmajoen kunta, sivistystoimisto, PL 23, 60801 ILMAJOKI. Kuoren päälle on laitettava sana Hakemus. Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan mahdollisilta haastateltavilta ja niistä tulee jättää kopiot haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.ilmajoki.fi/

vt sivistysjohtaja Jarmo Kuoppala, puh. 044 4191 280 tai jarmo.kuoppala@ilmajoki.fi

Ilmajoen kunta, Sivistysosasto, Alakoulut
Osoite: Ilmajoki, 60800 Ilmajoki

Tutustu työnantajaan