Erityisluokanopettajan sijaisuus - Auran kunta

Erityisluokanopettajan sijaisuus - Auran kunta

Auran yhtenäiskoulu hakee määräaikaista erityisluokanopettajan sijaista tammikuusta 2020 alkaen 30.5.2020 saakka. Tarkempi sijaisuuden alkupäivä määräytyy sijaistarpeen mukaan ja sijaisuus todennäköisesti jatkuu elokuussa 2020.
Erityisluokanopettajan tehtävät sijoittuvat 1-2lk:n erityisluokkaan, jossa on tällä hetkellä 9 oppilasta. Opetustunteja on 26. Opettajan lisäksi luokassa työskentelee yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen avustaja. Erityisluokanopettaja tekee tiivistä yhteistyötä alkuopetuksen ryhmien kanssa ja suunnittelee yksilöllisesti oppilaiden opetuksen järjestämisen.

Auran yhtenäiskoulussa on neljä alueellista pienryhmää, yli 450 oppilasta.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät perustuslain 731/1999 125.2 §:n ja opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti, ja palvelussuhteen ehdot Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Virkaan valittavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Auran kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset erityisluokanopettajan sijaisuuteen jätetään 21.11.2019 klo 12.00 mennessä KuntaRekryn sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa http://www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat ja mahdolliset muut todistukset, palvelussuhdetodistukset sekä ansioluettelo. Alkuperäiset palvelu- ja opiskelutodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Tutustu työnantajaan

Lisätiedot rehtori Ville Kouki 6.11. alkaen puh.050 5549742

Auran kunta, Sivistystoimi, Yhtenäiskoulu
Osoite: Urpontie 2, 21380 Aura

www.aura.fi