Erityisluokanopettajan sijaisuus (jopo luokka) - Imatran kaupunki

Erityisluokanopettajan sijaisuus (jopo luokka) - Imatran kaupunki

Haemme Kosken koulukeskukseen erityisluokanopettajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen (sijaisuus) ajalle 1.8.2019-6.1.2020. Virka sijoittuu joustavan perusopetuksen luokkaan (jopo luokka).

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, määräaikainen virkasuhde voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta tehtävään.

Valitun on ennen virkasuhteen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä annetussa määräajassa hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Käytämme määräaikaisessa virkasuhteessa kahden kuukauden koeaikaa.

Toimita hakemuksesi tiistaihin 25.6.2019 kello 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisenä oheisen Kuntarekryn linkin kautta. Tarvittaessa voit lähettää hakemuksen postitse osoitteella Imatran kaupunki, Kirjaamo, Virastokatu 2, 55100 Imatra. Myös kirjallisena toimitetut hakemukset tallennetaan sähköiseen Kuntarekry-järjestelmään, josta tietoja käytetään vain tämän tehtävän täytössä. Opinto- ja työtodistuksia ei liitetä hakemukseen, niihin tutustumme haastattelun yhteydessä.

Imatran kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.imatra.fi
http://www.asuimatralla.fi

Lisätietoja antaa apulaisrehtori Johanna Ovaska, p. 020 617 5813, johanna.ovaska@imatra.fi

Imatran kaupunki, Kosken koulukeskus
Osoite: Kanavakatu 6, 55100 Imatra

Imatra on Suomen kansallisihme. Kaupungissa yhdistyvät pikkukaupungin idylli, vaivaton arki, runsas tapahtumatarjonta ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet.
Kosken koulukeskuksessa annetaan tällä hetkellä perusopetusta Kosken koulussa (luokat 1–9) ja Imatrankosken koulussa (luokat 1–6), jolla on toimiyksiköt Imatrankoskella ja Meltolassa. Lisäksi Kosken koululla toimivat JOPO-luokat (Joustava perusopetus). Linnalan kieliluokat siirtyvät Kosken koulukeskukseen syksystä 2019 alkaen. Kosken koulukeskukseen rakennetaan uutta koulukokonaisuutta, jonka toimintakulttuurin rakentaminen on alullaan. Koulukeskuksen uusi päärakennus otetaan käyttöön elokuussa 2021, jolloin koulukeskuksen kaikki oppilaat aloittavat samoissa yhteisissä koulurakennuksissa. Koulukeskuksessa painottuvat kielet ja kansainvälisyys.
Kosken koulun kanssa samassa rakennuksessa toimii säätiön omistama venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin opettamiseen keskittyvä Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu, jossa annetaan perusopetusta vuosiluokilla 1–9.

Tutustu työnantajaan