Erityisluokanopettajan viransijaisuus - Tornion kaupunki

Erityisluokanopettajan viransijaisuus - Tornion kaupunki

Tornion kaupungin koulutoimessa julistetaan haettavaksi perusopetuksen erityisluokanopettajan viransijaisuus 1.8.2019-19.12.2019 sijoituspaikkana Kokkokankaan koulu.

Erityisluokanopettaja työskentelee 1.-6. vuosiluokkien pienryhmässä yhdessä koulunkäyntiavustajan kanssa.

Edellytämme kykyä järjestää erilaisia yksilöllisiä oppimisen tuen keinoja oppilaalle, hyviä ryhmänhallintataitoja sekä osaamista sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kohtaamiseen sekä ohjaamiseen. Hyvät tiimityötaidot ja rohkeus luoda erilaisia työmenetelmiä ovat välttämättömiä ominaisuuksia työssä onnistumiselle. Arvostamme taitoa olla aikuisena läsnä kasvatustilanteissa ja kykyä nähdä pulmallisissakin hetkissä mahdollisuuksia.

Hakijalta edellytetään vahvoja ja monipuolisia yhteistyö, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, kehittävää työotetta ja kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä.

Tehtävässä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään jättämään Kuntarekry-palveluun osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 25.4.2019 klo 15 mennessä.

Kelpoisten hakijoiden puuttuessa ei-kelpoiset hakijat voidaan huomioida tehtävää täytettäessä.

Lisätietoja antaa rehtori Perttu Piekkari puh. 040-731 7344, sähköposti perttu.piekkari@tornio.fi

Lisätietoja

http://www.tornio.fi

Rehtori Perttu Piekkari puh. 040-731 7344, sähköposti perttu.piekkari@tornio.fi

Tornion kaupunki, Sivistyspalvelut
Osoite: Tornio

Merkittävän historian ja kehittyvän nykypäivän Tornio muodostaa Perämerenkaaren rajattomien mahdollisuuksien kansainvälisen kaksoiskaupungin yhdessä Ruotsin Haaparannan kanssa. Tornion kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1350 eri alan ammattilaista. Kaupunki tarjoaa kehittymiskykyisille osaajille mielenkiintoisen ja kansainvälisen työympäristön sekä turvalliset puitteet viihtyisälle asumiselle keskellä hyviä palveluja.
www.tornio.fi

Tutustu työnantajaan