Erityisluokanopettajan viransijaisuus - Pöytyän kunta

Erityisluokanopettajan viransijaisuus - Pöytyän kunta

Pöytyän kunnassa julistetaan haettavaksi erityisluokanopettajan viransijaisuus ajalle 1.8.2019-30.1.2020.

Viran tehtäviin kuuluu erityisluokanopettajana toimiminen Riihikosken yhtenäiskoulussa alemmilla vuosiluokilla.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti, ja palvelussuhteen ehdot Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Virkaan valittavalta edellytetään monipuolista, uuden opetussuunnitelman mukaista erityispedagogista osaamista, sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja halua erityisopetuksen kehittämiseen. Lisäksi arvostetaan osaamista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä kehittämisorientoitunutta työskentelyotetta.

Virkaan valittavan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan 1 kk:n koeaikaa.

Hakemukset erityisluokanopettajan viransijaisuuteen jätetään maanantaihin 29.7.2019 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti KuntaRekryn sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa http://www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset. Jäljennökset todistuksista sekä palvelutodistuksista toimitetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä, jolloin samalla esitetään alkuperäiset palvelu- ja opiskelutodistukset.

Lisätietoja

http://www.poytya.fi

Sähköpostitse rehtori Minna Savo, minna.savo@poytya.fi

Pöytyän kunta
Osoite: Yläneentie 10, 21870 Riihikoski

Pöytyä on yli 8500 asukkaan moderni maaseutumainen kunta Varsinais-Suomessa, runsaan 30 minuutin ajoetäisyydellä Turusta. Kunnan palveluksessa on lähes 500 henkilöä, joista valtaosa työskentelee perusturva- ja sivistystoimialoilla kunnan kolmessa päätaajamassa Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä.
Pöytyän kunnan työpaikat ovat savuttomia.

Tutustu työnantajaan