Erityisluokanopettajan viransijaisuus - Pieksämäen kaupunki

Erityisluokanopettajan viransijaisuus - Pieksämäen kaupunki

Pieksämäen kaupungin opetustoimessa on haettavana 29.7.2019 klo 12:00 mennessä ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS (nro. 021) ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Viransijaisuuteen edellytetään opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta. Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Viransijaisuuteen haetaan sähköisellä hakemuksella. Tutkinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä nähtäviksi.

Viransijaisuuteen valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksytty lausunto työhön sopivuudesta Pieksämäen kaupungin työterveyshuollosta sekä esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote nähtäväksi 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Koeaika on neljä kuukautta.

Lisätietoja

http://www.pieksamaki.fi/palvelut/avoimet-tyopaikat/

Opetusjohtaja/rehtori Timo Tarkiainen, puh. 044 588 2417, timo.tarkiainen@pieksamaki.fi

Pieksämäen kaupunki, Opetustoimi
Osoite: Kuopiontie 22, 76150 Pieksämäki

Pieksämäki on n. 18 000 asukkaan kaupunki Etelä-Savossa. Kaupunki on tunnettu rautateiden risteyspaikkakunta ja se sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella keskellä Suomea. Luonto on lähellä ja kulttuuri- ja liikuntaharrastusten mahdollisuudet ovat monipuoliset. Kaupungissa on kuusi alakoulua ja yksi yläkoulu. Pieksämäen kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan