Erityisluokanopettajan viransijaisuus - Pyhäjoen kunta

Erityisluokanopettajan viransijaisuus - Pyhäjoen kunta

Pyhäjoen kunnassa on haettavana Saaren yhtenäiskoulun erityisluokanopettajan viransijaisuus ajalle 1.11.2019 - 30.5.2020.

Saaren koulussa tuetaan oppilaan omaa aktiivisuutta ja halua oppia. Kannustamme oppilaita pitkäjänteisyyteen, sinnikkyyteen ja avoimuuteen. Saaren koulu toimii uusissa, moderneissa väistötilossa.. Työtehtävä on erityisen tuen 1. luokan ja 3-4 luokan oppilaiden opetus. Opetustunteja on 26

Arvostamme oma-aloitteisuutta, aktiivista ja joustavaa työotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Toivomme hakijalta innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta.

Tehtävään haetaan Kuntarekryn kautta (työavain 252974). Hakemus tulee toimittaa 20.10.2019 klo 15.30 mennessä.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, tehtävään voidaan ottaa hakija, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Viransijaisuudessa noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen ote viimeistään 30 pv:n kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja

http://saarenkoulu.pyhajoki.fi

Tutustu työnantajaan

Saaren koulun rehtori Johanna Tupila, 040 359 6111, johanna.tupila@edu.pyhajoki.fi

Pyhäjoen kunta, Sivistystoimi
Osoite: Koulutie 9, 86100 Pyhäjoki

Pyhäjoki on viihtyisä ja hyvien palvelujen kunta. Kunnassa on laadukkaat varhaiskasvatus-, koulutus- sekä muut peruspalvelut, monipuolinen kulttuurianti ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Pyhäjoella pidetään hyvää huolta myös ikäihmisistä, palveluasuntoja tarjoaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä niitä tarvitseville. Pyhäjoen luonto ja ilma ovat puhtaita.