Skip to main content
test
Erityisluokanopettajan viransijaisuus, Tikkala - Jyväskylän kaupunki

Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia, joista monet ovat jääneet ja vielä useammat haluaisivat jäädä Jyväskylään töihin. Voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa koulujen henkilökunta on maan huippua. Meille erityisen tärkeitä asioita opetustyössä ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Nyt haemme

PERUSOPETUKSEN ERITYISLUOKANOPETTAJAA

viransijaisuuteen ajalle 22.8.2022-31.7.2023. Virantoimituspaikka virkasuhteen alkaessa on Korpilahden yhtenäiskouluun kuuluva Tikkalan päiväkotikoulu.

Korpilahden yhtenäiskouluun hallinnollisesti kuuluva Tikkalan päiväkotikoulu on noin 70 oppilaan alakoulu. Koulussa työskentelee viisi opettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa.

Erityisluokanopettaja tulee vastaamaan noin 70 oppilaan koulun erityisopetuksesta ja työskentelemään osana koulun sekä samassa rakennuksessa toimivan päiväkodin henkilöstön muodostamaa työyhteisöä. Tehtävä pitää sisällään sekä pienryhmämuotoista opetusta että oppimisen tuen tarjoamista luokkiin kohdennettuna.

Kelpoisuusehto tehtävään on opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen. Toivomme kokemusta pienryhmäopetuksesta sekä samanaikaisopettajuudesta. Eduksi luetaan hyvät vuorovaikutustaidot sekä kiinnostus yhteistyöhön varhaiskasvatuksen kanssa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.

Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.jyvaskyla.fi/opetus

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Satu Lahti, puh. 0400 649268
sähköposti: satu.m.lahti@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Perusopetus

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat