Erityisluokanopettajan virka (0325EL) Urheilupuiston koulussa - Nurmijärven kunta

Nurmijärvi - positiivinen ilmiö

Nurmijärvi on hieman yli 43 000 asukkaan kasvukunta, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä. Kunnan palveluksessa työskentelee noin 1800 eri alojen ammattilaista.

Oletko sinä uusi spesiaali ilmiöntekijä? Vierastatko normaaliuden käsitettä? Koetko sisälläsi paloa työskennellä pulmia, haasteita ja ongelmia ratkovassa ympäristössä?

Koulutuspalvelut hakee vakinaista täyttämistä varten 1.8.2021 alkaen

ERITYISLUOKANOPETTAJAA (virka nro 0325EL) Urheilupuiston kouluun

Tule tekemään kanssamme laadukasta, monipuolista ja ajanmukaista perusopetusta. Haemme aktiivista, yhteistyökykyistä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta erityisluokanopettajaa. Arvostamme halua ja intoa työskennellä joustavaan perusopetukseen valikoitujen nuorten kanssa. Jopo-opettaja kohtaa ja ratkaisee yhdessä oppilaiden kanssa oppimiseen liittyviä haasteita, ja hänen työparinaan toimii nuoriso-ohjaaja.

Eduksi luetaan aiempi kokemus opettajan työstä, taito tehdä moniammatillista yhteistyötä sekä hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Arvostamme lisäksi positiivista suhtautumista tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön, luokanvalvojakokemusta sekä kykyä tukea erilaisia oppijoita.

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan. Virkasuhteeseen valitun tulee toimittaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Kiinnostuitko? Lisätietoja tehtävästä antaa Urheilupuiston koulun rehtori Matti Jumpponen, puh. 040 317 4168.

Hakuaika päättyy 22.1.2021 klo 15.00. Tehtävään haetaan sähköisesti. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Odotamme yhteydenottoasi!

Olemme savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan
  • Nurmijärven kunta
  • Työpaikka
  • nur-4846
  • 4.1.2021 - 22.1.2021 15:00
  • NurmijärviUusimaa

Urheilupuiston koulun rehtori Matti Jumpponen, puh. 040 317 4168.

Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä. Nurmijärvi on yli 42 000 ihmisen kotikunta. Kuntastrategiamme perustuu vastuulliseen johtamiseen ja taloudenpitoon, kunnan vetovoimaan ja kilpailukykyyn, aktiivisiin kuntalaisiin sekä hyvinvointia edistäviin palveluihin. Arvojamme ovat vastuullisuus, avoimuus, toimintatapojen uudistaminen sekä yhteistyö. Olemme savuton työpaikka.