Erityisluokanopettajan virka - Laitilan kaupunki

Erityisluokanopettajan virka - Laitilan kaupunki

Erityisluokanopettajan virka täytetään toistaiseksi 1.8.2019 alkaen, sijoituspaikka Kappelimäen koulu.

Opettajaviran hoitaminen edellyttää aktiivista ja osallistuvaa työotetta, opetussuunnitelman hyvää tuntemusta sekä halua koulun ja opetuksen monipuoliseen kehittämiseen.

Erityisen tuen pienryhmään haetaan erityisluokanopettajaa, jolla on kokemusta tiimityöstä sekä taitoja joustavien opetusjärjestelyjen kehittämiseen. Valittavalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja ja valmiutta tarvittaessa myös samanaikaisopetukseen. Kappelimäen koulussa pienryhmän oppilaita integroidaan soveltuvin osin yleisopetuksen luokkiin ja tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia oppilaita käy pienryhmissä myös yleisopetuksen luokista.

Hakemukset tulee jättää kaupungin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Kelpoisuuden osoittavat todistukset (välttämätön) sekä CV ja mahdolliset muut todistukset pyydetään lisäämään sähköisen hakemuksen liitteeksi. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen mukaan (986/1998). Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja

https://peda.net/laitila/kappelimäen-koulu

Sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen 02-85016455, 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi
Rehtori Annika Mattila, 044-5853220, annika.mattila@laitila.fi

Kappelimäen koulu
Osoite: Koulutie 15, Laitila

Laitila on viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa valtatie 8 varrella lähellä Uuttakaupunkia, Turkua ja Raumaa.
Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan