Skip to main content
test
Erityisluokanopettajan virka (256 ja 318) - Keravan kaupunki

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on haettavana vakituiset erityisluokanopettajan virat (nro 256 ja 318) alkaen 1.8.2023.

Toimipiste palvelussuhteen alkaessa on Päivölänlaakson koulu. Vahvuuskasvatuksen ja aistiystävällisyyden huomioiva Päivölänlaakson alakoulu on valmistunut vuonna 2019 ja se sijaitsee Keravan itäisellä alueella. Koulurakennuksemme on suunniteltu ja rakennettu aistiystävälliseksi sekä stressivapaaksi ympäristöksi. Oppilaita on tällä hetkellä noin 240. Koulussa toimii lukuvuonna 2022-2023 kymmenen yleisopetuksen luokkaa ja neljä pienluokkaa, joista yksi on vaativan erityisen tuen ryhmä. Päivölänlaaksossa tehdään aktiivista yhteistyötä samassa rakennuksessa toimivan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien kanssa.

Koulun toimintakulttuuri rakentuu yhteisöllisyydestä sekä vuorovaikutuksen ja välittämisen luomasta turvallisuuden tunteesta. Hyvinvointiin panostaminen on keskeinen lähtökohta kaikilla toiminnan tasoilla. Päivölänlaakson koulussa on sitouduttu kaupunkitasoiseen tavoitteeseen syväoppimisesta ja tulevaisuustaitojen edistämisestä ja koulu on aktiivisesti mukana myös kaupungin asiantuntijaopettajien verkostoissa.

Tutustu kouluumme ja koulumme toimintaan Instagramissa @paivolanlaaksonkoulu

Tule toteuttamaan kanssamme laadukasta, monipuolista ja ajanmukaista erityisopetusta. Haemme joukkoomme yhteistyökykyistä, aktiivista ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta erityisluo-kanopettajaa. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan johdonmukaista pedagogista työotetta, vahvoja tiimityötaitoja sekä kykyä toimia yhteistyössä vuosiluokkien luokanopettajien ja koulunkäynnin-ohjaajien kanssa. Säännöllinen, lapsen vahvuuksia korostava huoltajayhteistyö on tärkeä osa eri-tyisluokanopettajan työtä.

Koulussamme toteutetaan joustavia opetusjärjestelyjä ja yhteisopettajuutta yli luokkatasorajojen. Positiivinen pedagogiikka, hyvän huomaaminen ja aidot kohtaamiset yhteisömme jäsenten välillä ovat toimintamme perusta, meillä kukaan ei jää yksin. Pidämme tärkeänä yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta, luovuutta, sitoutumista ja elämäniloa. Koulumme pyrkii tarjoamaan positiivisia kasvukokemuksia jokaiselle. Autamme oppilaitamme tunnistamaan ja kehittämään vahvuuksiaan. Kannustamme heitä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan.

Toivomme sinulta koulutuksen ja kokemuksen lisäksi rohkeutta ja valmiutta etsiä uusia ratkaisuja, jotta kaikkien oppilaiden osallisuus ja aktiivisuus kouluyhteisössä toteutuu. Tarjoamme sinulle sitoutuneen ja innostuneen työyhteisön sekä työhyvinvointia tukevan ilmapiirin.

Tule meille työkaveriksi, tarjoamme sinulle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan keravalaisten lasten hyvinvointiin omien vahvuuksiesi mukaisesti. Keravalla sinua odottaa innokas ja energinen ammattilaisten joukko. Kerava on pieni, suuri kaupunki, jossa toimintaympäristö on sopivan kokoinen ja yhteistyö tiivistä. Kaupunki tarjoaa hyvät puitteet kasvatukselle ja opetukselle sekä niiden kehittämiselle. Meille erityisen tärkeitä asioita ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti lukuvuodeksi 2023-2024.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

https://www.kerava.fi/
https://kerava.fi/kerava-info/kerava-työnantajana

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Toni Kortelainen 0403182145, toni.kortelainen@kerava.fi

Lisätietoja

Päivölänlaakson koulu

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1400 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Yli 37 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin. Olemme mukana Vastuullinen työpaikka -yhteisössä ja sitoudumme sen periaatteisiin.


Osoite: Hakkuutie 7, 04220 Kerava
Keravan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Keravan kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat