Erityisluokanopettajan virka - Kuhmon kaupunki

Kuhmon kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella on haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan toistaiseksi täytettävä virka (nro 332). Tulevana lukuvuonna työtehtävä on alakoululla alkuopetuksen yhteisopettajuusperiaatteella toimivassa ryhmässä. Opetustilat ovat v. 2018 käyttöön otetussa uudessa puukoulussa. Tuupalan koulukeskuksessa on ensi lukuvuonna perusopetuksen oppilaita n. 580.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Hakemukseen on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset ja cv.

Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen voimassa oleva rikosrekisteriote, 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Haastattelutilanteessa tulee esittää alkuperäiset todistukset.

Hakuaika päättyy 25.2.2020 klo 12.00.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat perusopetuksen esimies, rehtori Seppo Vilén puh. 044 7255330, s-posti seppo.vilen@kuhmo.fi ja apulaisrehtori Tiina Ahtonen puh. 044 7255322, s-posti tiina.ahtonen@kuhmo.fi

Kuhmon kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetus
Osoite: Peuranpolku 1, 88900 Kuhmo

Kuhmo on n. 8200 asukkaan kaupunki Kainuun, Suomen ja Euroopan unionin itärajalla. Kuhmo tunnetaan monipuolisesta kulttuuritarjonnasta ja erämaaluonnosta. Kuhmo on globaalisti tunnettu biotalouden menestystarina metsän keskellä. Kuhmon strategisia vahvuuksia ovat luonto, kulttuuri ja biotalouden osaaminen sekä eksotiikkaa tuova maantieteellinen sijainti idän ja lännen rajalla. Kuhmon Kamarimusiikkifestivaalin ansiosta Kuhmo on kansainvälisesti arvostettu kulttuuritoimija. Ihmisen kokoisessa maaseutukaupungissa yhteisöllisyys ja yhteistyö mahdollistavat laadukkaan opetuksen ja mahdollisuuden kehittää ja kehittyä omassa opetustyössä. Kuhmossa valmistui vuonna 2018 Suomen ensimmäinen CLT-rakenteinen, valtakunnallisesti palkittu puukoulu. Terveellinen ja moderni oppimisympäristö luo erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa uuden opetussuunnitelman mukaista opetustyötä.