Skip to main content
test
Erityisluokanopettajan virka - Tornion kaupunki

Tornio on perinteinen ja monipuolinen koulukaupunki, jossa jokainen tulee yksilöllisesti ja joustavasti huomioiduksi. Tervetuloa meille töihin - et työskentele yksin, pääset mukaan muiden koulutettujen ammattilaisten joukkoon!

Tornion kaupunki julistaa haettavaksi erityisluokanopettajan viran ajalle 1.1.2024 lähtien. Sijoituspaikkana on Hannulan koulu.

Hannulan koulu toimii Putaan kaupunginosassa, lähellä monipuolisia palveluja. Koulussa on 14 yleisopetuksen luokkaa ja pienluokka. Oppilaita koulussa on noin 250. Koulumme on aktiivinen, monipuolinen ja monikulttuurinen alakoulu, jossa toimivat sekä Tornion kaupungin painotetun musiikinopetuksen luokat että valmistavan opetuksen luokka. Koulu tarjoaa oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulumme tiloissa toimii myös esiopetus.

Etsimme joukkoomme innokasta työn ja työyhteisön kehittämisestä kiinnostunutta pienluokan erityisopettajaa. Arvostamme opetussuunnitelman ja tuen portaiden tuntemusta, hyviä yhteistyötaitoja, positiivista pedagogista otetta sekä oppilaan yksilöllisen kohtaamisen taitoja. Hakijan eduksi voidaan katsoa Nepsy-osaaminen.

Viran sijoituspaikka on Hannulan alakoulun pienluokka, ns. joustoluokka. Luokkaan valikoituu oppilaita koko Tornion alueelta. Luokan oppilaat saavat tukea eri oppiaineiden opiskelussa, sosiaalisessa kanssakäymisessä ja tunne-elämän säätelyssä. Opiskelu räätälöidään yksilöllisesti oppilaiden vahvuuksien ja tuen tarpeiden mukaan yhteistyössä koulun muiden opettajien kanssa. Luokassa voi olla oppilaita myös osa-aikaisessa erityisopetuksessa. Luokassa työskentelee opettajan lisäksi koulunkäynninohjaaja.

Tornion kaupungin henkilökuntaetuja ovat mm. ePassi ja työsuhdepolkupyöräetu.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Tehtävään valitun on, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote ja kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Satu Frantti, Hannulan koulun rehtori, p 040 669 5065, satu.frantti@tornio.fi

Lisätietoja

Tornion kaupunki, Sivistyspalvelut, Peruskoulutus

Tornio tarjoaa rajattomia mahdollisuuksia. Paitsi kaupun­kilaisten arvostamaa toimivaa arkea, Tornio tarjoaa myös kansainvälisiä tilaisuuksia työhön ja yrittämiseen. Asumi­nen, työskentely ja harrastaminen on Torniossa helppoa ja saavutettavaa.

Tuplasti mahdollisuuksia torniolaisille tuo rajaton raja. Kan­sainvälistä kauppaa kaupungissa on käyty jo vuosisatoja, ja toimiva kaksoiskaupunki tarjoaa sekä Suomen että Ruotsin palveluita Tornion asukkaille ja elinvoimaa yrityksille.

Tornio saa voimaa monipuolisuudestaan. Kontrastit tekevät meistä kiinnostavia. Kaupunkikeskusta ja maaseutu, aito kansainvälisyys ja vahvat persoonat, menestyvä teollisuus ja luonnonrauha, Lapin talvi ja kesän yötön yö, Suomi ja Ruotsi – kaikki ne tekevät kau­pungista juuri sellaisen kuin se on.

Vuosisatojen mittainen ihmisten virta on tehnyt Torniosta suvaitsevaisen erilaisuutta kohtaan. Tornio on ihmisen kokoi­nen kaupunki, jossa jokainen voi tuntea olevansa kotonaan.


Osoite: Viidankatu 27A, 95420 Tornio

Sinulle suositellut työpaikat