Erityisluokanopettajan virka, määräaikainen. - Laitilan kaupunki

Haemme erityisluokanopettajaa määräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022, sijoituspaikka Kappelimäen koulu.

Opetettava luokka on ensimmäisen vuosiluokan joustavan alkuopetuksen pienryhmä. Joustavassa alkuopetuksessa oppilaalla on mahdollista käyttää kahden ensimmäisen vuoden koulunkäyntiin kolme vuotta ilman vuosiluokan kertaamista. Valittavalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja ja valmiutta tarvittaessa myös samanaikaisopetukseen. Kappelimäen koulussa pienryhmän oppilaita integroidaan soveltuvin osin yleisopetuksen luokkiin ja tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevia oppilaita käy pienryhmissä myös yleisopetuksen luokista. Rekrytoinnissa voidaan tarvittaessa huomioida myös muulla opetusalan kelpoisuudella olevat ammattilaiset.

Hakemukset tulee jättää kaupungin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Kelpoisuuden osoittavat todistukset (välttämätön) sekä CV ja mahdolliset muut todistukset pyydetään lisäämään sähköisen hakemuksen liitteeksi. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen mukaan (986/1998). Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja

https://peda.net/laitila/kappelimäen-koulu

Tutustu työnantajaan

Rehtori Annika Mattila, 044-5853220, annika.mattila@laitila.fi

Kappelimäen koulu
Osoite: Koulutie 15, 23800 Laitila

Laitila on viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa valtatie 8 varrella lähellä Uuttakaupunkia, Turkua ja Raumaa.

Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.

Laitilan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat