Erityisopettaja - Oriveden kaupunki

Erityisopettaja - Oriveden kaupunki

Oriveden kaupungin opetuspalveluissa on haettavana

ERITYISOPETTAJAN PALVELUSSUHDE ajaksi 6.8.2019 - 31.7.2020 Rovastinkankaan koulussa.

Erityisopetuksen käytännön opetusjärjestelyissä periaatteena on inkluusio, toteutustapana samanaikaisopettajuus sekä joustavat ryhmittelyt. Hakijan eduksi luetaan kyky kehittää ja koordinoida erityisopetuksen sekä alkuopetuksen vuosiluokkarajat ylittävän opetuksen järjestelyjä yhteistyössä oppilashuollon, koulun johdon ja opettajien kanssa.

Tehtävään valitulta edellytetään erinomaisia yhteistyötaitoja, joustavuutta, paineensietokykyä sekä kykyä toimia monialaisissa verkostoissa oppilaiden parhaaksi.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Noudatamme valinnassa neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen palvelusuhteen alkamista toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee jättää 28.7.2019 mennessä kuntarekry.fi kautta. Haastattelut pidetään 1.8.2019.

Rovastinkankaan koulun rehtori Teppo Honkonen p. 040-7268487, teppo.honkonen@orivesi.fi

Oriveden kaupunki, Kasvatus- ja opetuspalvelut, Alakoulut
Osoite: Ammattikouluntie 3, 35100 Orivesi as

Orivesi on noin 9 300 asukkaan vireä ja viihtyisä kaupunki Tampereen seudulla. Orivedellä on hyvät palvelut, monipuoliset mahdollisuudet aktiiviseen vapaa-ajan harrastustoimintaan sekä hyvin toimivat liikenneyhteydet.

Tutustu työnantajaan