Erityisopettaja - Haapaveden kaupunki

Haapaveden yläkoulussa on avoinna päätoiminen tuntiopettajan tehtävä luokkamuotoisessa erityisopetuksessa (n. 30 vvh).

Tehtävä on määräaikainen ajalla 10.8.2021 -4.6.2022. Työtehtävänä on haastavan etuluokka-tyyppisen 7-9 -pienryhmän opettaminen. Valmius opettaa yläkoulun metalli- ja puukäsityötä katsotaan eduksi tehtävää täytettäessä.

Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6§:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Palkkaus OVTES:n mukainen.
Haku päättyy 9.3.2021 klo 16. Talvilomaviikon takia hakemusten käsittely alkaa vasta seuraavalla viikolla. Lisätietoja rehtori Tuomo Järvenpää 044-7591343 tai tuomo.jarvenpaa(at)haapavesi.fi

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi-sivujen kautta ja liittämään mukaan kelpoisuutta osoittavat todistukset, muut todistukset toimitettaan myöhemmin.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, voi kirjalliset hakemukset toimittaa os. Haapaveden kaupunki, koulutoimisto, PL 40, 86600 Haapavesi.

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

Tutustu työnantajaan

rehtori Tuomo Järvenpää, puh. 044 759 1343
tuomo.jarvenpaa(at)haapavesi.fi

Haapaveden kaupunki, Sivistys
Osoite: Kytökyläntie 59, 86600 Haapavesi

Haapavesi on n. 7100 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.