Erityisopettaja - Pudasjärven kaupunki

Iloa Oppimiseen!

Pudasjärven kaupungin Hyvinvoinnin ja sivistyksen toiminta-alue julistaa haettavaksi määräaikaisen erityisopettajan tehtävän, jonka sijoituspaikkana on Lakarin koulu. Kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen 986/1998 mukaisesti. Pudasjärven kaupunki on tunnettu upeista ulkoilumaastoista ja nykyaikaisesta opetusteknologiasta.

Lakarin koulu on 180 oppilaan alakoulu, joka sijaitsee Pudasjärven keskustassa. Lakarin koulu on pieni, suuri kyläkoulu, jonka vahvuuksia ovat aktiivinen, osallistuva ja oppilaat huomioiva toimintakulttuuri. Koululla on hyvät resurssit ja luokkakoot ovat sopivan kokoisia. Koulun henkilökunta koostuu lahjakkaista ja motivoituneista, jalat maassa työtään tekevistä kasvatusalan ammattilaisista. Tämä on hyvä koulu oppilaille ja työntekijöille!

Arvostamme oppilaslähtöistä toimintatapaa ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Erityisopettajan tehtävässä edellytetään:
- Hyviä yhteistyö- ja kommunikointitaitoja
- Joustavuutta koulun arjen tilanteissa
- Halua suunnitella yhdessä muun henkilökunnan kanssa koulumme erityisopetusta
- Aktiivista osallistumista koulun pedagogiseen keskusteluun
- Toimimista koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsenenä ja yhteistyötä koulun henkilökunnan, huoltajien sekä sidosryhmien kanssa.

Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta tehtävään. Hakuaikaa on jatkettu, aikaisemmin jätetyt hakemukset huomioidaan.

Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun tulee toimittaa nähtäväksi rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä noudatamme 3 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja

https://www.pudasjarvi.fi/kaupungin-palvelut/koulutus-ja-varhaiskasvatus/perusopetus/koulut/lakarin-koulu
https://www.pudasjarvi.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Jussi Kolu, puh 040 3524943
Vararehtori Hely Forsberg-Moilanen, puh 0400 698551
Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa, puh 050 4004799

Lisätietoja

Lakarin koulu

Pudasjärvi on noin 8000 asukkaan luonnonkaunis matkailu- ja metsäkaupunki Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosassa, aivan Lapin rajalla. Laaja, vaikkakin vähäväkinen kaupunkimme on monikulttuurinen, hirsi- ja matkailuorientoitunut ja taipuvainen käyttämään runsaita luonnonvarojaan.

Pudasjärven kaupunki korostaa toiminnassaan paikkakunnan elinvoimaisuuden vahvistamista ja hyvää palvelurakennetta. Ketterä ja innovatiivinen organisaatiomme taipuu tarvittaessa, mutta ei katkea suuremmissa myllerryksissä. Otamme mielellämme vastaan uusia ideoita ja ryhdymme niitä ennakkoluulottomasti jalostamaan ja toteuttamaan. Arvostamme työntekijöitämme ja pyrimme osoittamaan sen moni tavoin.

Pudasjärvi tunnetaan parhaiten Syötteen kotikaupunkina. Syötteen matkailualue vetoaa matkailijoihin etenkin talvisin, pitäjän halki komeana kymenä virtaava Iijoki sivujokineen puolestaan tenhoaa kesäisin. Laajat selkoset tarjoavat toimintaa ja tunnelmaa niin marjastajille, sienestäjille kuin näennäisen päämäärättömästi samoaville kulkijoillekin. Urbaanimpaa sykettä janoava puolestaa saa virkistystä rajanaapurissamme Oulussa, jonka keskustaan on vain noin tunnin ajomatka.

Tule jo, sinua tarvitaan!


Osoite: Postimiehentie 1, 93100 Pudasjärvi

Sinulle suositellut työpaikat