Erityisopettaja - Lahden kaupunki

Haemme Ahtialan peruskouluun laaja-alaista ERITYISOPETTAJAA viransijaisuuteen ajalle 22.11.2021 - 28.3.2022. Erityisopettaja toimii yhden luokkatason oppilasvastaavana yläkoulussamme.

Ahtialan peruskoulu on laadukasta perusopetusta tarjoava yhtenäiskoulu Lahden pohjoisella alueella. Koulussamme työskentelee noin 750 oppilasta ja noin 70 opetus- ja kasvatustyön osaajaa, joista 53 on opettajia.

Kelpoisuusvaatimuksena on erityisopettajan kelpoisuus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa näkemystä uuden opetussuunnitelman toteuttamisesta, halua ja kykyä opetuksen kehittämiseen sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Kokemus yhteis- ja samanaikaisopettajuudesta katsotaan eduksi. Arvostamme luovuutta, idearikkautta sekä innostamisen ja motivoinnin kykyjä opettajan työssä.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Sijaisuudessa noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 18.10.2021 klo 15.00 mennessä.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/ahtialan-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Ari Anttila, ari.anttila@lahti.fi, p. 050 559 7844, mielellään yhteydenotot virka-aikana.

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Ahtialan peruskoulu

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Purorinteenkatu 4, 15320 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat