Skip to main content
test
Erityisopettaja - Nokian kaupunki

Tule Nokialle kehittämään sekä ylläpitämään elinvoimaisen ja kasvavan kaupungin erityisopetusta!

Haemme Nokian kaupungissa sijaitsevaan Harjuniityn kouluun erityisopettajaa (vakanssinumero 10277052) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 7.8.2023-31.7.2024. Virka sijoittuu alakouluun, mahdollisesti pienluokan opettajaksi.

Odotamme sinulta:
- halua olla tuen oppilaiden puolella ja tukena
- mielenkiintoa kehittää koulumme erityisopetusta
- kykyä ja halua työskennellä eri luokka-asteilla
- taitoa opettaa monia oppiaineita tukea tarvitseville oppilaille.

Tarjoamme sinulle:
- suuren koulun mahdollisuuden vaikuttaa työtehtäviisi
- uudenaikaiset tilat ja ajanmukaiset työvälineet
- perehdytyksen työhösi, henkilökohtaisen mentorin ja koulumme erityisopetustiimin tuen
- mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Vastaat osaltasi erityiopetuksen kehittämisestä ja ratkaisujen tuottamisesta. Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Arvostamme itsenäistä ja aktiivista työotetta sekä hyvää priorisointi- ja organisointikykyä, kokemusta eritysopetuksesta, oma-aloitteisuutta, vastuunottoa ja asioiden viemistä loppuun. Työskentelet erityisopetuksen kymmenen hengen tiimissä laaja-alaisesti monipuolisten erityisopetukseen liittyvien tehtävien parissa.

Palkkaus määräytyy Ovtesin mukaisesti sekä lisäksi otetaan huomioon Nokian kaupungin työnvaativuuden arviointiin perustuva TVA-taulukko. Virkaan valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Haku päättyy 7.6.2023 klo 15:00. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://www.nokiankaupunki.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut/harjuniityn-koulu-1-9/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa apulaisrehtori Hanna Förström, p. 040 133 4117, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Lisätietoja

Harjuniityn koulu

Vuonna 2015 perustettu Harjuniityn koulu on perusopetuksen yhtenäiskoulu, jossa on luokka-asteet 1-9. Koulussa toimii matemaattis-luonnontieteellinen painotusluokka vuosiluokilla 7-9. Koulun välittömässä läheisyydessä on liikuntahalli, iso kenttä sekä polveilevat metsämaastot. Nämä tarjoavat loistavat puitteet opetuksen monipuoliseen järjestämiseen. Koulumme arvot ovat arvostava kohtaaminen sekä hyvinvoiva ja turvallinen yhteisö. Isona työyhteisönä olemme rento, mutta tehokas.


Osoite: Lautamiehenkatu 1, 37140 Nokia

Sinulle suositellut työpaikat