Erityisopettaja, Hj. Nortamon peruskoulu - Rauman kaupunki

Haemme päätoimista tuntiopettajaa, erityisopettajaa, virkasuhteiseen määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.-31.12.2021, ensisijaisesti Hj. Nortamon peruskouluun. Tehtävä jatkuu mahdollisesti kevätlukukaudella.

Hj. Nortamon peruskoulussa annetaan opetusta luokilla 7-9. Lukuvuonna 2021-2022 Hj. Nortamon peruskoulussa opiskelee noin 460 oppilasta.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/uotilanrinne

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Hj. Nortamon peruskoulun rehtori Tanja Nurmi, puh. 044 793 3410
(sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@rauma.fi)
Mahdolliset paperihakemukset os. Hj. Nortamon peruskoulu, Nortamonkatu 29, 26100 Rauma, kuoreen merkintä; "Tuntiopettaja, erityisopettaja, Hj. Nortamon peruskoulu, RAU-25-155-21".
Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Opetus ja nuoriso, Perusopetus, Hj. Nortamon peruskoulu

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Nortamonkatu 29, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat