Erityisopettaja, kiertävä - Nivalan kaupunki

Nivalan kaupungin kasvatus- ja koulutuspalveluissa on avoinna

erityisopettajan virka (perusopetuksen yhteinen, kiertävä)

Opetettavana on 1-6 luokkien oppilaita eri koululta. Pääkoulu määräytyy opetustuntien mukaan, tällä hetkellä Ahteen koulu. Virka täytetään 1.8.2020 lukien.

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (KelpoA 986/1998) mukaisesti. Edellytämme joustavuutta, yhteistyötaitoja ja kehittävää työotetta yhteistyössä koulun monialaisessa tiimityössä. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan OVTES:n mukaisesti.

Valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan hyväksyttävä rikosrekisteriote ja lääkärintodistus tehtävän hoidon terveydellisistä edellytyksistä ehdolla, että muutoin valinta raukeaa. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Virka täytetään, mikäli kaupunginhallitus antaa täyttöluvan.

Kelpoisuutta osoittavat asiakirjat liitetään sähköiseen hakemukseen esimerkiksi pdf-tiedostona. (Yksittäisen liitteen koko enintään 1 Mt.) Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset on esitettävä mahdollisessa haastattelussa ja samalla jätettävä kopiot
tutkinto- ja työtodistuksista.

Haku päättyy torstaina 3.6.2020 klo 12:00

Pyydämme jättämään ensisijaisesti sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi tai postittamalla hakemuksen os. Nivalan kaupunki, Koulutoimisto, PL 10, 85501 NIVALA. Kuoreen tunnus: Erityisopettaja

Nivalan kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.nivala.fi

Tutustu työnantajaan

rehtori Kyösti Järviluoma 040-3447 498
sivistysjohtaja 040-3447 311

Nivalan kaupunki, Kasvatus- ja koulutuspalvelut
Osoite: Kalliontie 15, 85500 Nivala

Suomen ja maailman mittakaavassa 10.700 asukkaan Nivala on pikkukaupunki, mutta täällä voikin kävellä ihmiselle sopivilla askelilla. Palvelut toimivat ja harrastusmahdollisuudet ovat hyvät. Apua saa tarvittaessa, elämä on turvallista ja ympäristöstä pidetään huolta. Nivalalaiset saavat toimeentulonsa teollisuudesta, palveluista ja maataloudesta. Sijaintimme on erinomainen: taajamassa risteävät Kokkola-Kajaani ja Iisalmi-Kalajoki valtatiet sekä Iisalmi-Ylivieska rautatie. Kaupungin kasvatus- ja koulutuspalvelut edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Tule mukaan kasvatus- ja koulutuspalvelujen noin 300 työntekijän tiimiimme rakentamaan yhteistä tulevaisuutta.