Skip to main content
test
Erityisopettaja - Kokkolan kaupunki

Erityisopettaja putoamisvaarassa olevien oppilaiden koulunkäynnin tukemiseen 15.2.2023-31.7.2024

Koronaepidemian myötä oppilaiden oppimisen, koulunkäynnin ja yhteiselon haasteet syvenivät. Oppilaiden poissaolot lisääntyivät merkittävästi ja osa oppilaista jäi kokonaan pois koulusta. Tilanteesta johtuen on Kokkolan opetuspalvelut päättänyt perustaa uuden opetusryhmän koulupudokasvaarassa oleville oppilaille Mariankadun kouluun ajalle 15.2.2023-31.7.2024. Määräaikainen tehtävä toteutetaan valtion erityisavustuksella.

Mariankadun koulu on Kokkolan kaupungin kouluyksikkö, joka vastaa sairaalaopetuksen järjestämisestä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Koulussa järjestetään suomenkielistä ja ruotsinkielistä opetusta. Mariankadun koululle perustettavassa POLKU- ryhmässä annetaan opetusta oppilaille, joiden koulunkäynti omassa kotikoulussaan ei onnistu poissaolojen suuren määrän takia.
Perustettava ryhmä on ns. räätälöity yksilöopetusryhmä. Oppilaat ovat pääsääntöisesti vuosiluokilta 7-9 ja poikkeustapauksissa vuosiluokilta 5-6.

Ryhmän tarkoituksena on käynnistää oppilaan koulunkäynti pitkän ajan jälkeen, lisätä koulunkäyntikykyä vähitellen sekä auttaa oppilasta etenemään perusopetuksessa. Opettaja tekee tiiviistä yhteistyötä sekä huoltajien että oppilaiden kotikoulujen kanssa pyrkimyksenä sitouttaa oppilas koulunkäyntiin ja pidemmällä aikavälillä mahdollistaa paluu oppilaan kotikouluun. Opettaja ja koulunkäynninohjaaja ovat osa monialaista tiimiä, johon kuuluvat mm. Mariankadun koulun rehtori, konsultoivat erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, kuraattori, koulupsyykkari, opinto-ohjaaja sekä sosiaaliohjaaja. Työtehtävät suunnitellaan tiimissä koronaepidemian vaikutusten tasaamisen näkökulmasta huomioiden valitun henkilön vahvuudet ja aikaisempi työkokemus.

Odotamme palkattavalta henkilöltä kokemusta opetustyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, joustavuutta sekä itsenäistä työotetta. Eduksi luemme kokemuksen vuosiluokkiin sitoutumattomasta opetuksesta, erityisistä opetusjärjestelyistä sekä opetuksen kehittämistyöstä. Putoamisvaarassa olevat oppilaat ovat sekä suomen- että ruotsinkielisiä oppilaita, jolloin hakijalle on ehdottomaksi eduksi, mikäli hän kykenee opettamaan molemmilla kielillä. Työ alkaa 15.2.2023 tai sovitun mukaan.

Opettajan kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Tehtävään valitun tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Lisätietoja tehtävästä antaa Mariankadun koulun rehtori Karita Mäkelä puh. 044 7809 250, kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen puh. 040 489 2128 ja ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtaja Ronnie Djupsund puh. 040 8065 000 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kokkola.fi
Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen määräaikaan 1.2.2023 mennessä www.kuntarekry.fi -sivujen kautta sekä liittämään hakemuksen mukaan kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset skannattuina tai toimittamaan niistä kopiot Kokkolan sivistyskeskukseen.
Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, niin kirjalliset hakemukset voi toimittaa os. Kokkolan sivistyskeskus, Kauppatori 5, 67100 Kokkola.

Lisätietoja

http://www.kokkola.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Mariankadun koulun rehtori Karita Mäkelä puh. 044 7809 250
kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen puh. 040 489 2128
ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtaja Ronnie Djupsund puh. 040 8065 000
tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kokkola.fi

Lisätietoja

Kokkolan kaupunki, sivistystoimi, suomenkieliset opetuspalvelut

Kasvava ja kehittyvä Kokkola on monipuolinen, kaksikielinen maakuntakeskus. Kokkola tarjoaa asukkailleen korkeatasoiset asumisolosuhteet, monipuoliset ja laadukkaat peruspalvelut sekä erinomaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Kaupungin vahvuuksia ovat laadukas koulutustarjonta sekä monipuolinen elinkeinorakenne.

KOKKOLA –meillä on laajempi horisontti.


Osoite: Pl 43, 67101 Kokkola
Kokkolan kaupunki - Savuton työpaikka Kokkolan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat