Skip to main content
test
Erityisopettaja, Laanilan yläaste - Oulun kaupunki

Vakinainen perusopetuksen erityisopettaja Laanilan yläasteella

Haettavana on PERUSOPETUKSEN ERITYISOPETTAJAN virka Laanilan yläasteella. Tehtävänä on laaja-alainen erityisopetus.

Laanilan koulussa opiskelee vuosiluokilla 7 - 9 noin 380 oppilasta. Koulumme arvot ovat osallisuus, vastuullisuus ja tasa-arvo. Liikkuva koulu, vihreä lippu, Unesco ja Erasmus ovat toiminnassa koulussamme. Aktiivinen tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta lisäävät oppilaiden viihtyvyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia koulussamme.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/1032/2024 sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Haettaessa useampia virkoja on jokaiseen virkaan toimitettava oma hakemus. Hakemus on toimitettava 26.1.2024 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/laanilan-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa rehtori Mikko Säntti sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Perusopetuspalvelut, Laanilan yläaste (7-9)

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 7000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Hintantie 66, 90650 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat