Erityisopettaja, Nöykkiön koulu - Espoon kaupunki

Yläkoulun erityisopettajan virka, joka on sijoitettu Nöykkiön kouluun.

Nöykkiön koulussa toteutetaan ja kehitetään joustavia opetusjärjestelyjä sekä opetusryhmien että oppilaiden yksilöllisten tukitarpeiden toteuttamiseksi. Erityisopettaja osallistuu jaksoittain tehtävän lukujärjestyksen suunnitteluun ja viimeistelyyn rehtorin apuna. Koulussa toteutetaan jaksottain 4 jaksossa muuntuvia opetusjärjestelyjä, joita suunnitellaan yhteistyössä opettajien sekä oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Erityisopettaja tukee aineenopettajia pedagogisten asiakirjojen laadinnassa. Erityisopettaja toimii tilanteen mukaan joko samanaikaisopetuksessa tai opettaa osa-aikaisia pienryhmiä. Opettajan osaamista saatetaan tarvittaessa hyödyntää myös luokkamuotoisessa erityisopetuksessa.

Erityisopettaja toimii tarvittaessa yksilökohtaisissa oppilashuoltoryhmissä, yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän ja oppimisen tuen ryhmän jäsenenä sekä osallistuu tarvittaessa yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön.

Nöykkiön koulussa työskentelee noin 40 opettajaa ja 530 oppilasta, Oppilaista osa opiskelee osittain tai kokonaan oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttavalla pienluokalla ja osa painotetussa opetuksessa.

Nöykkiön koulu sijaitsee Espoossa Länsiväylän lähellä noin 18 km:n etäisyydellä Kampista, noin 6 km:a Espoon keskuksesta ja Matinkylän metrolta.


Koulun nimi ja osoite: Nöykkiönlaaksontie 3, 02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja ja joustavuutta eri tilanteissa. Lisäksi edellytetään kokemusta erityisopettajana toimimisesta sekä samanaikaisopettajana että osa-aikaisessa oppiainekohtaisessa pienryhmämuotoisessa opetuksessa.

Hakijoilta odotamme erittäin hyvää tietoteknistä osaamista ja valmiutta käyttää lukujärjestysohjelmaa oppilas- ja ryhmäkohtaisten työjärjestysten laadintaan.

Tehtävässä edellytetään myös kykyä, kokemusta ja taitoa laatia toimivia pedagogisia asiakirjoja Wilma-ohjelmaa hyödyntäen sekä kykyä tukea ja ohjata aineenopettajia pedagogisten asiakirjojen laadinnassa ja oman opetuksensa eriyttämisessä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme monipuolisten työtapojen ja verkko-oppimisympäristön sekä digiteknologian hyödyntämistä erityisopetuksessa,
mielenkiintoa toimia tarvittaessa tukioppilastoiminnan ohjaajana sekä kiinnostusta oppilaskuntatoimintaan ja sen ohjaamiseen tarvittaessa.

Lisäksi arvostamme hyvää kielitaitoa sekä valmiutta osallistua koko koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Arvostamme myös kiinnostusta ja kykenevyyttä kansainväliseen yhteistyöhön ja matkustushalukkuutta oppilaiden kanssa mahdollisiin yhteistyökohteisiin ulkomailla tai kotimaassa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://ncespoo.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Ylakoulut/Noykkion_koulu

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Sari Hakola, sari.hakola@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus
Osoite: Nöykkiönlaaksontie 3, 02330 Espoo

Espoo on yli 280 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka!