Erityisopettajan määräaikainen tehtävä - Tornion kaupunki

Tornion kaupungin koulutoimessa julistetaan haettavaksi perusopetuksen 7.-9. luokkien erityisopettajan määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2020-31.7.2021 tehtävään kelpoiselle hakijalle, sijoituspaikkana Putaan koulu. Hakijalle katsotaan eduksi yläkouluikäisten oppilaiden parissa työskentely.

Oppilailla on ongelmia esim. tarkkaavuudessa, keskittymisessä ja toiminnanohjauksessa sekä vuorovaikutussuhteissa. Oppilaat työskentelevät kolmiportaisen tuen periaatteiden mukaisesti ja saavat pienemmässä ryhmässä tukea niissä oppiaineissa, joissa heillä on vaikeuksia ja joiden opiskelu isossa ryhmässä on haastavaa. Oppilaiden opetus järjestetään yleisopetuksen ryhmässä aina, kun se on mahdollista.

Edellytämme kykyä järjestää erilaisia yksilöllisiä oppimisen tuen keinoja oppilaalle, hyviä ryhmänhallintataitoja sekä osaamista sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kohtaamiseen sekä ohjaamiseen. Arvostamme hyviä tiimityötaitoja, kehittävää ja positiivista pedagogista otetta sekä oppilaan yksilöllisen kohtaamisen taitoja sekä kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2003) 3§:n mukainen rikosrekisteriote. Hakemus tehtävään täytetään sähköisesti 21.2.2020 klo 12.00 mennessä Tornion kaupungin verkkosivulla www.tornio.fi Avoimet työpaikat.

Lisätietoa koulusta: https://www.tornio.fi/kasvatus-ja-opetus/opetuspalvelut/peruskoulut/putaan-koulu/

Tiedustelut virka-aikana:
Putaan koulu, rehtori Tarja Forsström, puh. 050-597 1385

Lisätietoja

http://www.tornio.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut virka-aikana:
Putaan koulu, rehtori Tarja Forsström, puh. 050-597 1385

Tornion kaupunki, Sivistyspalvelut
Osoite: Hannulankatu 7, 95420 Tornio

Merkittävän historian ja kehittyvän nykypäivän Tornio muodostaa Perämerenkaaren rajattomien mahdollisuuksien kansainvälisen kaksoiskaupungin yhdessä Ruotsin Haaparannan kanssa. Tornion kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1300 eri alan ammattilaista. Kaupunki tarjoaa kehittymiskykyisille osaajille mielenkiintoisen ja kansainvälisen työympäristön sekä turvalliset puitteet viihtyisälle asumiselle keskellä hyviä palveluja.