Erityisopettajan tehtävä (laaja-alainen) - Muuramen kunta

Muuramen kunnan opetuspalveluissa on haettavana ajalle 1.8.2020-31.7.2021 laaja-alaisen erityisopettajan tehtävä. Tehtävä on Muuramen kunnan opetustoimen ja sijoituspaikkana on Nisulanmäen koulu.

Muuramen kunnan opetustoimen painopistealueiksi on valittu mm. luovan ja rohkean kokeilukulttuurin tukeminen, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen sekä rakenteiden kehittäminen mm. oppimisen tuen järjestäminen.

Edellytämme hakijalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sitoutumista koulun käytänteisiin, yläkoulukokemusta sekä halua kehittää omaa työtään ja koulun toimintaa. Katsomme eduksi kokemuksen samanaikaisopetuksesta ja sähköisistä oppimisympäristöistä, mm. Gsuite for Edication ja Studeo.

Katsomme eduksi perusopetuslain 17 § 1 momentin mukaista erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuuden. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 8§ (23.2.2012/105). Muut kelpoisuuteen liittyvät ehdot määritellään Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) perusteella. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES).

Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut pidetään 30.-31.7.2020.

Valitun on toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä on 4 kk:n koeaika.

Lisätietoja

https://peda.net/muurame/nisulanmaki

Tutustu työnantajaan

Minna Kalakari, rehtori
0400 263 380
minna.kalakari@edu.muurame.fi

Nisulanmäen koulu
Osoite: Nisulantie 1, 40950 Muurame

Muurame on viihtyisä, nuorekas ja hyvät palvelut tarjoava yli 10 000 asukkaan kasvukunta Päijänteen rannalla, Jyväskylän seudulla. Muurame on yrittäjäaktiivinen kunta. Kunnan menestyksen perusta on yhteistyöllä tekeminen, jota kutsumme Muurame-hengeksi.