Erityisopetuksen ja liikunnan tuntiopettaja - Jyväskylän kaupunki

Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia, joista monet ovat jääneet ja vielä useammat haluaisivat jäädä Jyväskylään töihin. Voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa koulujen henkilökunta on maan huippua. Meille erityisen tärkeitä asioita opetustyössä ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Nyt haemme

LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETUKSEN JA LIIKUNNAN TUNTIOPETTAJAA

määräaikaiseen tehtävään ajalle 10.8.2020 - 31.7.2021 Palokan yhtenäiskoululle.

Palokan yhtenäiskoulu on n. 570 oppilaan koulu Jyväskylässä. Koulussamme käytämme joustavia opetusjärjestelyjä ja arvostamme yhdessä tekemistä yli aine- ja luokkarajojen. Toimintakulttuurissamme korostuvat liikkuva koulu, hyvinvointi, osallisuus ja tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen hyödyntäminen.

Haemme tuntiopettajaa laaja-alaiseen eritysopetukseen, jossa työskentely painottuu yläluokille sekä liikunnan opetukseen, jossa opetettavana sekä tyttöjen että sekaryhmiä.

Kelpoisuusehto tehtävään on opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Tehtävä julistetaan uudelleen haettavaksi. Aiemmassa haussa saapuneet hakemukset huomioidaan. Hakuajan pidentymisen vuoksi tehtävän aloitusajankohta muuttuu ja tehtävä alkaa 10.8.2020.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.jyvaskyla.fi/opetus

Tutustu työnantajaan

Rehtori Tuija Permikangas-Seppänen, puh. 014 266 4699
sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Perusopetus
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 143 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka