Erityisopetuksen koordinaattori - Limingan kunta

Erityisopetuksen koordinaattorin virka
Limingan kunnan sivistyspalveluihin haetaan erityisopetuksen koordinaattoria pitkäaikaisen koordinaattorin siirtyessä uusiin työtehtäviin. Virkaan valittavalta edellytetään erityisluokanopettajan tai laaja-alaisen erityisopettajan pätevyyttä.

Erityisopetuksen koordinaattorin tehtävänkuvaan kuuluu kunnan erityisen tuen palveluiden suunnittelu- ja kehittämistyö sekä tukeen liittyvän toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittäminen. Koordinaattori toimii asiantuntijana erityisopetuksen järjestämistä koskevissa strategisissa linjauksissa ja on koulujen avainhenkilö monialaisen yhteistyön kehittämisessä. Koordinaattori vastaa kunnassa käynnistyneiden, vaativan erityisen tuen pienryhmien kehittämisestä.

Erityisopetuksen koordinaattorin keskeisiä työtehtäviä ovat:
- erityisopetuksen ja erityisen tuen tarpeen kartoittaminen
- tuen resursoinnin suunnittelu
- konsultointi tukipalveluiden järjestämisen asioissa, erityisesti ulkopuolisten palveluiden, kuten kuntoutusjaksojen ja muualla opiskelevien koulukyytien sopimisessa
- opettajien tuki- ja konsultointipalvelu sekä osaamisen kehittäminen
- monialaisen yhteistyön kehittäminen kunnassa
- verkostoyhteistyö seudullisissa ja kansallisissa erityisopetuksen alueelle sijoittuvissa kehittämishankkeissa
- vastuualueeseen liittyvissä ohjaus- ja asiantuntijaryhmissä toimiminen
- kunnan erityisopettajien yhdyshenkilönä toimiminen

Erityisen tuen koordinaattorilta edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, kehittävää työotetta sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Kokemus erityisopetuksen koordinoinnista ja kehittämishankkeista sekä esimieskokemus katsotaan eduksi.
Kokemus koko perusopetuksessa työskentelystä katsotaan eduksi.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan OVTES:n mukaan. Lisäksi maksetaan 250 euron kuukausittainen TVA-lisä.

Virka on haettavana 11.8.2021 saakka kuntarekryssä www.kuntarekry.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sivistysjohtaja Päivi Mäki antaa lisätietoja virasta puhelimitse. Soittopyyntö pyydetään jättämään sivistysjohtajan sähköpostiin paivi.maki at liminka.fi

Lisätietoja

Limingan kunta, Sivistyspalvelut

LIMINKA- kasvukunta Oulun seudulla, on noin 10 000 asukkaan nopeasti kehittyvä kunta, ikärakenteeltaan Suomen nuorin. Kunnan talous on vahva ja sijainti luo hyvät kehittämismahdollisuudet.


Osoite: Liminganraitti 10, 91900 Liminka

Sinulle suositellut työpaikat