Erityisopetuksen tuntiopettaja - Kuhmon kaupunki

Kuhmon kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella on haettavana perusopetuksen määräaikainen tuntiopettajan tehtävä ajalle 18.3.-6.6.2021. Opetustunteja on vähintään 16h/vko. Työtehtävä on pääasiassa vuosiluokkien 7-9 erityisopetuksessa. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on erityisluokanopettajan tutkinto. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös ilman kelpoisuutta olevat hakijat huomioidaan.

Määräaikaisuuden perusteena on tilapäinen lisätyövoiman tarve ja hankerahoitus.

Haemme erityisluokanopettajaa, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot toimia erityisopetuksen oppilaiden ja henkilöstön kanssa sekä kasvatuksellista ja ohjauksellista otetta työskentelyssään.

Tuupalan koulukeskuksessa on perusopetuksen oppilaita noin 580, joista luokkien 7-9 oppilaita on noin 230.

Tehtävässä on yhden kuukauden koeaika.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Hakemukseen on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset ja cv.

Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen voimassa oleva rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Haastattelutilanteessa tulee esittää alkuperäiset todistukset.

Hakuaika päättyy 9.3.2021 klo 16.00.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat Tuupalan yhtenäiskoulun rehtori Marjut Kyllönen puh. 044 7105124, s-posti marjut.kyllonen@kuhmo.fi ja apulaisrehtori Tiina Ahtonen puh. 044 7255322, s-posti tiina.ahtonen@kuhmo.fi

Kuhmon kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetus
Osoite: Peuranpolku 1-3, 88900 Kuhmo

Kuhmo on n. 8200 asukkaan kaupunki Kainuun, Suomen ja Euroopan unionin itärajalla. Kuhmo tunnetaan monipuolisesta kulttuuritarjonnasta ja erämaaluonnosta. Kuhmo on globaalisti tunnettu biotalouden menestystarina metsän keskellä. Kuhmon strategisia vahvuuksia ovat luonto, kulttuuri ja biotalouden osaaminen sekä eksotiikkaa tuova maantieteellinen sijainti idän ja lännen rajalla. Kuhmon Kamarimusiikkifestivaalin ansiosta Kuhmo on kansainvälisesti arvostettu kulttuuritoimija. Ihmisen kokoisessa maaseutukaupungissa yhteisöllisyys ja yhteistyö mahdollistavat laadukkaan opetuksen ja mahdollisuuden kehittää ja kehittyä omassa opetustyössä. Kuhmossa valmistui vuonna 2018 Suomen ensimmäinen CLT-rakenteinen, valtakunnallisesti palkittu puukoulu. Terveellinen ja moderni oppimisympäristö luo erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa uuden opetussuunnitelman mukaista opetustyötä.