test
Erityispalvelujen esimies - Pielaveden kunta

Haettavana on erityispalvelujen esimiehen viransijaisuus 3.1 - 31.7.2022 väliselle ajalle.

Tehtävässä toimit vammaispalvelujen viranhaltijana eli vastaat yksilölliset tarpeet huomioon ottavista kehitysvammaisten ja vammaispalvelulain mukaan palveluja saavien palveluista ja tukitoimista.
Lisäksi tehtävässä työskentelet 4 ohjaajan esimiehenä Ikälän Päiväkeskuksessa sekä Vasalan asumisyksikössä ja vastaat näiden yksiköiden toiminnasta.

Tehtävässä toimit oman alasi asiantuntijana. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat palvelujen organisointi ja johtaminen, taloudesta vastaaminen ja sen seuranta, tiedottaminen sekä yhteistyö eri tahojen kanssa. Lisäksi olennaista tehtävässä on henkilöstön johtaminen, tukeminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä työyhteisön osaamisen kehittäminen.

Tehtävän hoitamiseksi vaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukainen korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Suosikki-rekisteriin. Lisäksi sinulla tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttämiseen työtehtäviä hoitaessasi. Odotamme, että tehtävää hoitaessasi olet kehittämismyönteinen, ratkaisukeskeinen, mukautumiskykyinen ja innovatiivinen sekä sosiaalisesti taitava työntekijä.

Tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 3053,54 €/kk.
Valinnassa noudatetaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa.
Tehtävään valitun on toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen alkamista. Rokotussuojan tulee olla tartuntatautilain mukainen.
Palkkaus määräytyy KVTES:n sekä Pielaveden kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti.
Pielaveden kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.pielavesi.fi
https://www.pielavesi.fi/fi/Sujuva-arki/Sosiaalipalvelut/Erityispalvelut

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Erityispalvelujen esimies Irma Hakulinen (040-4894822, irma.hakulinen@pielavesi.fi) sekä Perusturvajohtaja Pirjo Nikkinen (0400-152231, pirjo.nikkinen@pielavesi.fi).

Lisätietoja

Erityispalvelut

Pielavesi on Pohjois-Savossa sijaitseva v. 1873 perustettu kunta. Pielavesi on elinvoimainen ja rohkea ihmisten yhteisö, joka turvaa laadukkaat lähipalvelut, yrittämisen edellytykset ja asukkaiden hyvän arjen yhdessä tekemällä ja yhteistyössä. Kuntamme asukasmäärä on noin 4300 asukasta.

Pielavesi ponnistaa luonnostaan -slogan kuvaa kahta voimavaraamme: puhdasta ja upeaa luontoa sekä pielavetisten tulevaisuuden uskoa.

Pielavesi on kesämökkiläisten suosiossa. Lomarakennusten yhteismäärä on n. 1500. Puhtaiden vesistöjen rannoilla on vapaa-ajan asuntojen lisäksi lukuisia rantasaunoja. Loma-asutuksen ansiosta Pielaveden väkiluku liki tuplaantuu kesälomalaisten saapumisen myötä. Joka tapauksessa luvut ja faktat kertovat omaa kieltänsä Pielaveden vetovoimasta.

Kuntalaisten palveluita tuotamme hieman alle 300 kuntatyön ammattilaisen voimalla. Työpaikkana nojaamme henkilöstön valitsemiin arvoihin oikeudenmukaisuus, avoimuus, vastuullisuus ja luottamus. Valitut arvot kertovat siitä, mitä asioita pidämme tärkeinä organisaation toiminnassa ja mitkä asiat ovat toiminnan perustana. Yhteiset arvot kuvaavat toimintatapaamme ja valittujen arvojen mukaista toimintaa edellytetään kaikilta.


Osoite: Toritie 6, 72400 Pielavesi

Sinulle suositellut työpaikat