Erityissosiaalityöntekijä - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan lapsiperheiden palveluissa

on haettavana

erityissosiaalityöntekijän virka
tämänhetkisenä sijoituspaikkana perheneuvola

Perheneuvola sijaitsee Perhepalvelukeskuksessa yhdessä muiden lasten- ja perheiden palvelujen kanssa. Perheneuvolassa on johtavan psykologin virka, viisi psykologin virkaa ja viisi erityissosiaalityöntekijän virkaa, sosiaaliohjaajan virka ja yksi toimistosihteerin toimi. Työryhmällä on käytettävissä lastenpsykiatrian erikoislääkärin palvelut.

Kelpoisuusvaatimuksena erityissosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, 7§) mukainen kelpoisuus. Virkaan valitulta edellytetään kasvatus-ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai muu vastaava koulutus.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (5004/2002) mukainen rekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 22.11.2019 klo 15.00.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 27, 3. kerros tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros, PL 8216, 96200 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 22.11.2019 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Johtava psykologi Marja Nuortimo, 016 322 5308, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Perusturvan toimiala, lapsiperheiden palvelualueella
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, aikuisten sosiaalinen kuntoutus ja tuki, aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, maahanmuuttajasosiaalityö, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityö sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.