test
esihenkilö - Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Haemme esihenkilöä osastopalveluihin Iisalmeen Ylä-Savon osastolle 3 vakituiseen virkaan!

Ylä-Savon osasto 3 (26 ss) on perusterveydenhuollon akuutti- ja kuntoutusosasto, joka on profiloitunut infektio-, eristys- ja muistipotilaiden hoitoon.

Esihenkilö johtaa ja kehittää osaston hoitotyötä kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti sekä huolehtii, että osaston toiminta on laadukasta ja perustuu strategian mukaisiin linjauksiin. Esihenkilön tehtäviin kuuluu asiakaslähtöisen osastohoidon kehittäminen sekä muutosprosessien johtaminen, hoitohenkilöstön osaamisen ja tavoitteiden mukaisen työskentelyn varmistaminen. Lisäksi esihenkilö huolehtii osaltaan työhyvinvoinnin toteutumisesta. Esihenkilö osallistuu talousarvion suunnitteluun sekä seuraa ja arvioi tulosyksikkönsä talousarvion toteutumista.
Osastohoito on moniammatillista tiimityötä yhdessä lääkärien, kuntoutuksen ja muiden asiantuntijoiden sekä eri sidosryhmien kanssa. Esihenkilöllä on tukenaan kahden muun osaston esihenkilöt. Esihenkilöt toimivat toistensa sijaisina vuosilomien ja muiden poissaolojan aikana.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai entisen koulutusjärjestelmän mukainen vastaava opistotasoinen tutkinto sekä riittävä kokemus alansa työtehtävistä ja johtamiskoulutusta (vähintään 30 op) tai sitoutuminen lähteä vuoden sisällä ko. koulutukseen.

Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus (T-todistus) terveydentilastaan. Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatetaan työn ja tartuntatautilain (48§) edellyttämää rokotussuojaa. Virkaan on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Edellytämme esihenkilöltä aktiivista ja kehittävää työotetta sekä valmiutta muutosjohtamiseen.
Arvostamme itsenäistä työskentelyotetta, hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä motivoitunutta ja positiivista asennetta esihenkilötehtävissä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Osastopalvelupäällikkö Tarja Huttunen puh. 040 357 2545 ja Terveysjohtaja Eija Jestola puh 040 712 1040

Lisätietoja

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Terveyspalvelut, Osastopalvelut, Ylä-Savon osasto 3 (Iisalmi)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tuottaa jäsenkunnilleen (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä) perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja. Toimialueemme ydinkuntien väestöpohja on noin 39 000 asukasta. Organisaatiomme on mukana aktiivisesti kehittämässä tulevaisuuden toimintamalleja uusiutuvan lainsäädännön hengessä.


Osoite: PL 4 (Meijerikatu 2), 74101 Iisalmi
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat