Esiluokanopettaja - Nousiaisten kunta

Esiluokanopettaja - Nousiaisten kunta

Nousiaisten kunnan sivistysosastolla julistetaan haettavaksi

esiluokanopettajan

määräaikainen tehtävä 12.8.2019 - 29.5.2020

Kelpoisuusehtona on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) annetun asetuksen 7 § mukainen pätevyys sekä 9 § mukainen kielitaito.

Palvelussuhteen ensisijaisena sijoituspaikkana on Valpperin koulu.
Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja sekä kyläkouluhenkisyyttä ja toivomme hakijalta kiinnostusta ympäristökasvatukseen. Esiopetuksen tuntimäärä on 20 h/vko. Lisäksi työhön kuuluu koulun iltapäiväkerhon ohjaajana toimimista sovitulla tuntimäärällä.

Tehtävään valittavan henkilön on 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä esitettävä itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote nähtäväksi.

Valinnassa noudatamme 4 kuukauden koeaikaa. Nousiaisten kunta on savuton työpaikka.

Tehtävää täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät tehtävän kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä.

Toivomme sähköisiä hakemuksia osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 233261). Sähköiseen hakemukseen voi liittää erikseen ansioluettelon, mutta hakijoiden vertailu perustuu ensisijaisesti sähköisessä rekrytointijärjestelmässä annettuihin tietoihin.

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa osoitteella: Nousiaisten kunta, Sivistysosasto, Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä jäljennökset kelpoisuutta osoittavista opintotodistuksista. Mikäli hakemusta ei tehdä sähköisenä, tulee sekä hakemukseen että kuoreen merkitä Hakemus/Esiopettaja.

Hakuaika päättyy perjantaina 24.5.2019 klo 12.00. Haastattelut tullaan järjestämään viikon 22 alussa.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset työ- ja opintotodistukset haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoa tehtävästä antaa Valpperin koulun koulunrehtori Satu Mäkinen, puh. 044 435 5370.

Nousiaisissa 10.5.2019

Valpperin koulun koulunrehtori

Lisätietoja

http://www.nousiainen.fi

Valpperin koulun koulunrehtori Satu Mäkinen
Puh. 044 435 5370
satu.makinen@edu.nousiainen.fi

Nousiaisten kunta, Sivistysosasto, Esiopetus
Osoite: Nousiainen

Nousiainen on lähes 5 000 asukkaan kunta Turun seudulla. Nousiainen sijaitsee valtatien 8 varrella vain 15 minuutin ajomatkan päässä Turun keskustasta. Keskeisen sijainnin ja hyvien liikenneyhteyksien lisäksi kuntalaiset arvostavat luonnonläheistä ja väljää asumista. Nousiaisten on vanhaa asutusaluetta ja alueella on pitkä historia. Tänä päivänä Nousiainen tarjoaa laadukkaat ja toimivat peruspalvelut kaikenikäisille asukkaille. Arjen sujuvuutta arvostavat erityisesti lapsiperheet: joustava päivähoito, hyvä perusopetus ja laadukas lukio sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet houkuttelevat tänne uusia asukkaita. Kunnan asukkaista selvästi keskimääräistä suurempi osa onkin lapsia ja nuoria. Nousiaisten kunta on savuton työpaikka. www.nousiainen.fi

Tutustu työnantajaan