ESIOPETTAJIEN MÄÄRÄAIKAISET TOIMET - Oriveden kaupunki

ESIOPETTAJIEN MÄÄRÄAIKAISET TOIMET - Oriveden kaupunki

Oriveden kaupunki hakee määräaikaista esiopettajaa Kultavuoren kouluun ajaksi 5.8.2019 - 31.7.2020.

Arvostamme joustavaa, pedagogista ja ammatillista otetta työhön sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hakijalta vaadittava koulutus on luokanopettajan, lastentarhanopettajan, kasvatustieteen kandidaatin tai sosionomin (AMK) tutkinto (johon sisältyy esiopetuspätevyys). Esiopetusta antavan opettajan kelpoisuus on esitetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (3 Luku, 7 §).

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Lisätietoja

http://www.orivesi.fi

Varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen 050 5526246
Kultavuoren koulun va. rehtori Jenni Ristimäki, 040 133 9203
Rovastinkankaan koulun rehtori Teppo Honkonen, 040 726 8487
etunimi.sukunimi@orivesi.fi

Varhaiskasvatus
Osoite: Koulutie 20, 35300 Orivesi

Orivesi on noin 9 300 asukkaan vireä ja viihtyisä kaupunki Tampereen seudulla. Orivedellä on hyvät palvelut, monipuoliset mahdollisuudet aktiiviseen vapaa-ajan harrastustoimintaan sekä hyvin toimivat liikenneyhteydet.
Orivesi on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan